Bahcostafetten 2009, Lidköpings VSK [2009-09-20]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
HD Ö, hela sträckor 9 2 H14, gemensamma kontroller 13 38 HD12:3 A 21 11
HD Ö, gemensamma kontroller 9 35 H14 1 gemensamma kontroller 13 12 HD12 26-32 gemensamma kontroller 64 6
HD18:1 A 9 11 H14:1 A 13 12 HD10, hela sträckor 24 2
HD18:2 A 9 8 H14 2 gemensamma kontroller 13 12 HD10, gemensamma kontroller 24 26
HD18:3 A 9 14 H14:2 A 13 12 HD10 1 gemensamma kontroller 24 8
D14, hela sträckor 9 2 H14 3 gemensamma kontroller 13 12 HD10:1 A 24 8
D14, gemensamma kontroller 9 33 H14:3 A 13 12 HD10 2 gemensamma kontroller 24 8
D14 1 gemensamma kontroller 9 10 H14 34-37 gemensamma kontroller 39 8 HD10:2 A 24 8
D14:1 A 9 10 HD12, hela sträckor 22 2 HD10 3 gemensamma kontroller 23 8
D14 2 gemensamma kontroller 9 10 HD12, gemensamma kontroller 22 32 HD10:3 A 23 8
D14:2 A 9 10 HD12 1 gemensamma kontroller 22 9 HD10 22-24 gemensamma kontroller 71 5
D14 3 gemensamma kontroller 9 11 HD12:1 A 22 9 HD Ö 3 gemensamma kontroller 9 14
D14:3 A 9 11 HD12 2 gemensamma kontroller 21 10 HD Ö 2 gemensamma kontroller 9 8
D14 31-36 gemensamma kontroller 27 7 HD12:2 A 21 10 HD Ö 1 gemensamma kontroller 9 11
H14, hela sträckor 13 2 HD12 3 gemensamma kontroller 21 11 HD Ö 22-43 gemensamma kontroller 27 1