DM Lång Västergötland, OK Mark [2009-09-06]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 LÅNG 5 13 D40 12 12 H35 MOTION 4 14
D21 2 12 H40 19 17 D45 MOTION 4 11
H21 LÅNG 14 17 D45 18 10 H45M 3 0
H21 3 15 H45 30 16 D55 MOTION 3 10
D20 3 13 D50 12 12 U1 13 10
H20 8 14 H50 19 15 U2 6 9
D18 9 12 D55 12 12 U3 2 11
H18 17 16 H55 23 12 U4 1 11
D16 22 11 D60 6 10 Öppen 1 2 9
H16 17 12 H60 19 13 Öppen 2 7 11
D14 15 11 D65 14 8 Öppen 3 1 13
H14 13 10 H65 25 12 Öppen 4 20 10
D12 20 11 D70 5 10 Öppen 5 12 10
H12 12 11 H70 14 11 Öppen 6 2 14
D10 8 9 D75 3 10 Öppen 7 25 10
H10 10 9 H75 4 8 Öppen 8 8 12
D35 7 11 H80 5 10 Öppen 9 4 15
H35 8 15 D35 MOTION 4 10