Hjo 2-dagars Lång, Hjobygdens OK [2009-08-09]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 LÅNG 12 17 H40 26 12 D35 MOTION 9 12
D21 13 14 D45 23 10 H35 MOTION 2 12
H21 LÅNG 21 21 H45 23 15 D45 MOTION 7 9
H21 8 17 D50 14 9 H45 MOTION 3 12
D20 1 14 H50 22 12 D55 MOTION 9 9
H20 4 15 D55 25 9 H55 MOTION 6 12
D18 7 13 H55 37 14 U1 12 7
H18 6 12 D60 19 10 U2 15 6
H 17-20 4 13 H60 43 12 U3 6 8
D16 3 11 D65 30 10 U4 1 10
H16 6 13 H65 44 10 INSKOLNING 14 9
D14 9 10 D70 8 8 Öppen 1 2 6
H14 10 11 H70 32 9 Öppen 2 10 8
D12 18 8 D75 2 8 Öppen 3 4 12
H12 7 8 H75 13 10 Öppen 4 26 9
D10 12 6 D80 1 8 Öppen 5 21 12
H10 14 6 H80 10 10 Öppen 6 2 13
D35 8 12 H85 1 8 Öppen 7 34 10
H35 9 15 D21 MOTION 1 12 Öppen 8 21 14
D40 21 11 H21 MOTION 4 12 Öppen 9 7 15