IDRE FJÄLLSPRINT 2009, Idrefjällens Orienteringsklubb [2009-06-22]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 23 12 D10 6 6 H55 7 9
H21 20 14 H10 6 6 D60 3 7
H20 10 14 D35 4 11 H60 12 11
D18 8 12 H35 7 12 D65 2 7
H18 10 14 D40 8 11 H65 12 9
D16 23 11 H40 15 9 D70 2 7
H16 23 12 D45 11 9 H70 6 9
D14 14 7 H45 12 9 H75 4 7
H14 11 9 D50 10 9 Ö1 4 9
D12 6 9 H50 6 9 Ö2 10 11
H12 6 9 D55 3 9