Skogslöparnas nordiska 2009, Skogslöparna [2009-06-07]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 E 14 15 D35 4 10 H70 8 10
H21 E 21 24 H35 3 13 H75 7 8
H20 E 8 13 D40 11 10 INSK 13 9
D18 E 6 12 H40 16 14 U4 1 10
D21 5 12 D45 3 10 Ö1 7 9
D16 7 10 H45 11 14 Ö2 9 10
H16 13 11 D50 10 10 Ö4 9 10
D14 9 10 H50 11 12 Ö6 2 11
H14 8 10 H55 8 12 Ö7 11 8
D12 8 10 D60 4 8 Ö8 7 12
H12 12 10 H60 15 10 Ö9 1 15
D10 10 9 D65 10 8  
H10 6 9 H65 14 10