Vårserien etapp 4, OK Landehof [2009-05-30]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16 16 14 H12 31 11 U3 19 11
H16 19 16 D10 19 10 U4 3 13
D14 17 13 H10 10 9 INSKOLNING 31 8
H14 21 14 DU2 20 9 Öppen 1 7 10
D13 12 12 HU2 25 10 Öppen 2 48 11
H13 18 13 DU1 37 8  
D12 20 11 HU1 35 10