Hallstaträffen 2009, Hallstahammars OK [2009-04-18]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 12 13 H40 10 14 H75 10 8
H21 23 17 D45 12 9 H80 6 9
H18 2 14 H45 14 13 H85 1 7
D16 3 10 D50 4 11 INSK 10 5
H16 7 12 H50 14 13 U1 7 5
D14 4 9 D55 15 8 U2 14 8
H14 12 8 H55 29 10 U3 6 9
D12 11 9 D60 11 8 U4 3 9
H12 15 10 H60 26 10 Ö1 6 8
D10 4 8 D65 14 8 Ö4 42 8
H10 7 8 H65 34 10 Ö7 34 10
D35 5 10 D70 9 9 Ö8 34 17
H35 4 14 H70 28 9  
D40 13 11 D75 6 7