Per & Kersti Cup, stafett, OK Stigen [2009-04-05]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16, hela sträckor 7 2 D14 A 4 11 HD12 2 gemensamma kontroller 18 13
D16, gemensamma kontroller 7 32 D14 B 4 13 HD12 3 gemensamma kontroller 17 13
D16 A 7 13 D14 C 4 12 HD12 30-30 gemensamma kontroller 53 13
D16 B 7 12 D14 1 gemensamma kontroller 4 7 Knatt, hela sträckor 19 2
D16 C 7 12 D14 2 gemensamma kontroller 4 13 Knatt, gemensamma kontroller 19 32
D16 1 gemensamma kontroller 7 9 D14 3 gemensamma kontroller 4 7 Knattekavlen A 57 10
D16 2 gemensamma kontroller 7 12 D14 30-33 gemensamma kontroller 12 4 Prop, hela sträckor 30 2
D16 3 gemensamma kontroller 7 9 H14, hela sträckor 11 2 Prop, gemensamma kontroller 30 44
D16 33-39 gemensamma kontroller 21 6 H14, gemensamma kontroller 11 31 Knatt 1 gemensamma kontroller 19 10
H16, hela sträckor 7 2 H14 A 11 13 Knatt 2 gemensamma kontroller 19 10
H16, gemensamma kontroller 7 36 H14 B 11 13 Knatt 3 gemensamma kontroller 19 10
H16 A 7 17 H14 C 11 12 Knatt 23-23 gemensamma kontroller 57 10
H16 B 7 12 H14 1 gemensamma kontroller 11 8 Prop A 30 16
H16 C 6 15 H14 2 gemensamma kontroller 11 13 Prop B 30 13
H16 1 gemensamma kontroller 7 11 H14 3 gemensamma kontroller 11 8 Prop C 30 13
H16 2 gemensamma kontroller 7 12 H14 30-37 gemensamma kontroller 33 4 Prop 3 gemensamma kontroller 30 16
H16 3 gemensamma kontroller 6 11 HD12, hela sträckor 18 2 Prop 2 gemensamma kontroller 30 13
H16 37-45 gemensamma kontroller 20 7 HD12, gemensamma kontroller 18 41 Prop 1 gemensamma kontroller 30 13
D14, hela sträckor 4 2 HD12 A 53 13 Prop 30-45 gemensamma kontroller 90 4
D14, gemensamma kontroller 4 29 HD12 1 gemensamma kontroller 18 13