DM stafett Småland, IK Hakarpspojkarna [2008-09-14]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21, hela sträckor 12 2 D12, hela sträckor 8 2 D55 OCAD Bana AAAA 5 10
D21, gemensamma kontroller 12 31 D12, gemensamma kontroller 8 28 D55 OCAD Bana AABA 2 10
D21 OCAD Bana AAAA 6 13 D12 1 gemensamma kontroller 8 8 D55 OCAD Bana BBAA 4 10
D21 OCAD Bana AABA 5 13 D12 2 gemensamma kontroller 8 10 D55 OCAD Bana BBBA 5 10
D21 OCAD Bana BBAA 6 13 D12 3 gemensamma kontroller 8 8 D55 1 gemensamma kontroller 8 7
D21 OCAD Bana BBBA 6 13 D12 18-26 gemensamma kontroller 24 4 D55 2 gemensamma kontroller 7 10
D21 1 gemensamma kontroller 12 9 H12 OCAD Bana AAA 23 11 D55 2 OCAD Bana AA 7 10
D21 2 OCAD Bana AA 15 11 H12 OCAD Bana BBA 23 11 D55 3 gemensamma kontroller 8 7
D21 2 gemensamma kontroller 11 11 H12, hela sträckor 15 2 D55 31-34 gemensamma kontroller 23 5
D21 2 OCAD Bana AA 15 11 H12, gemensamma kontroller 15 28 H55, hela sträckor 6 2
D21 3 gemensamma kontroller 11 9 H12 OCAD Bana AAA 23 11 H55, gemensamma kontroller 6 29
D21 41-56 gemensamma kontroller 34 3 H12 OCAD Bana BBA 23 11 H55 OCAD Bana AAA 3 12
H21, hela sträckor 16 2 H12 1 gemensamma kontroller 15 8 H55 OCAD Bana ABA 3 12
H21, gemensamma kontroller 16 40 H12 2 OCAD Bana AA 23 10 H55 OCAD Bana BAA 3 12
H21 OCAD Bana AAAAA 7 17 H12 2 gemensamma kontroller 15 10 H55 OCAD Bana BBA 3 12
H21 OCAD Bana AAABA 7 17 H12 2 OCAD Bana AA 23 10 H55 1 gemensamma kontroller 6 8
H21 OCAD Bana BBBAA 8 17 H12 3 gemensamma kontroller 15 8 H55 2 gemensamma kontroller 6 11
H21 OCAD Bana BBBBA 8 17 H12 18-26 gemensamma kontroller 45 4 H55 3 gemensamma kontroller 6 8
H21 1 gemensamma kontroller 16 12 D35, hela sträckor 9 2 H55 41-52 gemensamma kontroller 18 2
H21 2 gemensamma kontroller 15 14 D35, gemensamma kontroller 9 29 H60, hela sträckor 3 2
H21 2 OCAD Bana AA 15 14 D35 OCAD Bana AAA 4 12 H60, gemensamma kontroller 3 24
H21 3 gemensamma kontroller 14 12 D35 OCAD Bana ABA 5 12 H60 OCAD Bana AAA 1 11
H21 64-75 gemensamma kontroller 45 6 D35 OCAD Bana BAA 5 12 H60 OCAD Bana ABA 2 11
D20, hela sträckor 5 2 D35 OCAD Bana BBA 4 12 H60 OCAD Bana BAA 2 11
D20, gemensamma kontroller 5 29 D35 1 gemensamma kontroller 9 8 H60 OCAD Bana BBA 1 11
D20 OCAD Bana AAAA 3 12 D35 2 gemensamma kontroller 9 11 H60 1 gemensamma kontroller 3 5
D20 OCAD Bana ABBA 2 12 D35 3 gemensamma kontroller 9 8 H60 2 OCAD Bana AA 10 12
D20 OCAD Bana BAAA 2 12 D35 41-52 gemensamma kontroller 27 2 H60 2 gemensamma kontroller 3 12
D20 OCAD Bana BBBA 2 12 H35, hela sträckor 8 2 H60 2 OCAD Bana AA 10 12
D20 1 gemensamma kontroller 5 8 H35, gemensamma kontroller 8 39 H60 3 gemensamma kontroller 3 5
D20 2 gemensamma kontroller 4 11 H35 OCAD Bana AAA 4 15 H60 39-41 gemensamma kontroller 9 4
D20 3 gemensamma kontroller 4 8 H35 OCAD Bana ABA 4 15 H65, hela sträckor 9 2
D20 41-43 gemensamma kontroller 13 3 H35 OCAD Bana BAA 4 15 H65, gemensamma kontroller 9 24
H20, hela sträckor 7 2 H35 OCAD Bana BBA 3 15 H65 OCAD Bana AAA 5 10
H20, gemensamma kontroller 7 36 H35 1 gemensamma kontroller 8 11 H65 OCAD Bana ABA 4 10
H20 OCAD Bana AAA 3 15 H35 2 gemensamma kontroller 8 15 H65 OCAD Bana BAA 4 10
H20 OCAD Bana ABA 4 15 H35 2 OCAD Bana AA 8 15 H65 OCAD Bana BBA 5 10
H20 OCAD Bana BAA 4 15 H35 3 gemensamma kontroller 7 11 H65 1 gemensamma kontroller 9 5
H20 OCAD Bana BBA 3 15 H35 55-61 gemensamma kontroller 23 2 H65 2 gemensamma kontroller 9 12
H20 1 gemensamma kontroller 7 11 H40, hela sträckor 13 2 H65 2 OCAD Bana AA 9 12
H20 2 gemensamma kontroller 7 12 H40, gemensamma kontroller 13 34 H65 3 gemensamma kontroller 9 5
H20 2 OCAD Bana AA 7 12 H40 OCAD Bana AAAA 7 14 H65 32-40 gemensamma kontroller 27 3
H20 3 gemensamma kontroller 7 11 H40 OCAD Bana AABA 6 14 H70, hela sträckor 4 2
H20 52-61 gemensamma kontroller 21 2 H40 OCAD Bana BBAA 5 14 H70, gemensamma kontroller 4 20
D16, hela sträckor 7 2 H40 OCAD Bana BBBA 7 14 H70 OCAD Bana AAA 2 10
D16, gemensamma kontroller 7 28 H40 1 gemensamma kontroller 13 10 H70 OCAD Bana ABA 2 10
D16 OCAD Bana AAAA 3 11 H40 2 gemensamma kontroller 13 12 H70 OCAD Bana BAA 3 10
D16 OCAD Bana AABA 4 11 H40 2 OCAD Bana AA 21 12 H70 OCAD Bana BBA 1 10
D16 OCAD Bana BBAA 4 11 H40 2 OCAD Bana AA 21 12 H70 1 gemensamma kontroller 4 5
D16 OCAD Bana BBBA 3 11 H40 3 gemensamma kontroller 12 10 H70 2 gemensamma kontroller 4 8
D16 1 gemensamma kontroller 7 7 H40 50-56 gemensamma kontroller 38 4 H70 2 OCAD Bana AA 4 8
D16 2 gemensamma kontroller 7 12 D45, hela sträckor 8 2 H70 3 gemensamma kontroller 4 5
D16 3 gemensamma kontroller 7 7 D45, gemensamma kontroller 8 22 H70 27-40 gemensamma kontroller 12 2
D16 39-40 gemensamma kontroller 21 2 D45 OCAD Bana AAA 3 11 H75, hela sträckor 4 2
H16, hela sträckor 12 2 D45 OCAD Bana ABA 4 11 H75, gemensamma kontroller 4 26
H16, gemensamma kontroller 12 31 D45 OCAD Bana BAA 4 11 H75 OCAD Bana AAA 3 10
H16 OCAD Bana AAAA 6 13 D45 OCAD Bana BBA 4 11 H75 OCAD Bana ABA 1 10
H16 OCAD Bana AABA 6 13 D45 1 gemensamma kontroller 8 5 H75 OCAD Bana BAA 1 10
H16 OCAD Bana BBAA 6 13 D45 2 gemensamma kontroller 8 10 H75 OCAD Bana BBA 3 10
H16 OCAD Bana BBBA 6 13 D45 2 OCAD Bana AA 8 10 H75 1 gemensamma kontroller 4 8
H16 1 gemensamma kontroller 12 8 D45 3 gemensamma kontroller 7 5 H75 2 gemensamma kontroller 4 8
H16 2 gemensamma kontroller 12 13 D45 34-43 gemensamma kontroller 23 2 H75 2 OCAD Bana AA 4 8
H16 2 OCAD Bana AA 12 13 H45, hela sträckor 8 2 H75 3 gemensamma kontroller 4 8
H16 3 gemensamma kontroller 12 8 H45, gemensamma kontroller 8 32 H75 27-30 gemensamma kontroller 12 3
H16 40-50 gemensamma kontroller 36 3 H45 OCAD Bana AAAAA 5 14 Prop12 OCAD Bana AA 5 10
D14, hela sträckor 5 2 H45 OCAD Bana AABBA 3 14 Prop 2, hela sträckor 25 2
D14, gemensamma kontroller 5 28 H45 OCAD Bana BBAAA 3 14 Prop 2, gemensamma kontroller 25 28
D14 OCAD Bana AAAA 3 11 H45 OCAD Bana BBBBA 5 14 Prop 2 OCAD Bana AAAA 13 11
D14 OCAD Bana AABA 2 11 H45 1 gemensamma kontroller 8 9 Prop 2 OCAD Bana AABA 12 11
D14 OCAD Bana BBAA 2 11 H45 2 gemensamma kontroller 8 12 Prop 2 OCAD Bana BBAA 12 11
D14 OCAD Bana BBBA 3 11 H45 3 gemensamma kontroller 8 9 Prop 2 OCAD Bana BBBA 13 11
D14 1 gemensamma kontroller 5 8 H45 50-57 gemensamma kontroller 24 4 Prop 2 1 gemensamma kontroller 25 8
D14 2 gemensamma kontroller 5 10 H50, hela sträckor 7 2 Prop 2 2 gemensamma kontroller 25 10
D14 2 OCAD Bana AA 5 10 H50, gemensamma kontroller 7 29 Prop 2 3 gemensamma kontroller 25 8
D14 3 gemensamma kontroller 5 8 H50 OCAD Bana AAAAA 2 12 Prop 2 25-40 gemensamma kontroller 75 3
D14 25-33 gemensamma kontroller 15 3 H50 OCAD Bana AABBA 4 12 Prop 1, hela sträckor 5 2
H14, hela sträckor 10 2 H50 OCAD Bana BBAAA 4 12 Prop 1, gemensamma kontroller 5 30
H14, gemensamma kontroller 10 31 H50 OCAD Bana BBBBA 3 12 Prop 1 OCAD Bana AAA 3 11
H14 OCAD Bana AAAA 4 11 H50 1 gemensamma kontroller 7 8 Prop 1 OCAD Bana ABA 2 11
H14 OCAD Bana AABA 6 11 H50 2 OCAD Bana AA 21 11 Prop 1 OCAD Bana BAA 1 11
H14 OCAD Bana BBAA 6 11 H50 2 gemensamma kontroller 6 11 Prop 1 OCAD Bana BBA 3 11
H14 OCAD Bana BBBA 4 11 H50 2 OCAD Bana AA 21 11 Prop 1 1 gemensamma kontroller 5 9
H14 1 gemensamma kontroller 10 8 H50 2 OCAD Bana AA 21 11 Prop 1 2 gemensamma kontroller 5 10
H14 2 gemensamma kontroller 10 13 H50 3 gemensamma kontroller 6 8 Prop 1 3 gemensamma kontroller 4 9
H14 2 OCAD Bana AA 10 13 H50 41-55 gemensamma kontroller 19 2 Prop 1 18-21 gemensamma kontroller 14 7
H14 3 gemensamma kontroller 10 8 D55, hela sträckor 9 2 Prop22 OCAD Bana AA 25 10
H14 34-40 gemensamma kontroller 30 4 D55, gemensamma kontroller 9 26