Hjo-Tvådagars, Hjobygdens OK [2008-08-10]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 LÅNG 20 17 H40 42 17 H35 MOTION 2 14
D21 7 12 D45 20 10 D45 MOTION 6 9
H21 LÅNG 24 18 H45 26 16 H45 MOTION 2 13
H21 11 17 D50 24 10 D55 MOTION 9 9
H20 6 12 H50 26 15 H55 MOTION 3 10
D18 7 12 D55 17 10 U1 16 7
H18 7 17 H55 37 12 U2 6 9
D17-20 2 12 D60 27 10 U3 5 10
D16 8 12 H60 35 13 U4 3 9
H16 5 13 D65 20 10 INSKOLNING 10 8
D14 9 9 H65 51 14 Öppen 1 3 9
H14 8 12 D70 12 8 Öppen 2 13 10
D12 13 10 H70 28 14 Öppen 3 2 9
H12 16 10 D75 2 8 Öppen 4 13 9
D10 12 8 H75 16 10 Öppen 5 18 10
H10 14 8 D80 1 8 Öppen 6 8 13
D35 14 12 H80 10 8 Öppen 7 21 10
H35 18 12 H21 MOTION 1 14 Öppen 8 13 12
D40 23 10 D35 MOTION 7 10 Öppen 9 8 12