Om WinSplits Online

WinSplits Online är en webbaserad informationstjänst för visning av sträcktider från orienteringstävlingar. Tjänsten drivs av Mats Troeng i samarbete med Svenska Orienteringsförbundet. Idag använder de allra flesta orienteringstävlingar elektroniskt stämplings- och tidtagningssystem, vilket innebär att löparna förutom själva sluttiden även får tillgång till sträcktider mellan kontrollerna. Det gör det möjligt att göra utförliga analyser av tävlingarna. WinSplits Online erbjuder sträcktidslistor som innehåller mer och tydligare information än de tävlingsadministrativa systemens listor. Dessutom är WinSplits Online idag Sveriges största allmänt åtkomliga digitala resultatarkiv med sträcktider från över 2000 svenska och utländska tävlingar.

Skillnaden mellan WinSplits Online och WinSplits Pro

Vad är WinSplits Online, och vad är WinSplits Pro? Finns det någon skillnad? Kortfattat kan man säga att WinSplits Online är en kostnadsfri webbtjänst för enklare sträcktidsanalys, medan WinSplits Pro är en betalprogramvara för Windows som ger stora möjligheter till en mer djupgående sträcktidsanalys med hjälp av tabeller, diagram och återuppspelningsfunktioner. I båda fallen ligger en och samma databas med sträcktider till grund för analysen. Mer information om WinSplits Pro finns på WinSplits Pros hemsida.

Hur kommer nya sträcktider in i databasen?

Det är tävlingsarrangörens ansvar (men inte skyldighet) att ladda upp sträcktider till databasen. Uppladdningen är enkel. Den görs via en särskild uppladdningswebbsida och går på ett par minuter. Det som behövs är en sträcktidsfil från det tävlingsadministrativa system som använts vid tävlingen. I filskapningsguiden finns mer information om hur man skapar sträcktidsfiler för uppladdning i de vanligaste tävlingsadministrativa systemen. Det brukar sägas att information är färskvara, och detta gäller i högsta grad här. Planera därför för att ladda upp sträcktiderna så snart som möjligt efter avslutad tävling! Efter avslutad uppladdning får arrangören en länk till en sida med den uppladdade tävlingens sträcktider. Denna länk kan sedan placeras på arrangörens hemsida.

WinSplits Online och Klubben Online

I framtiden kommer alla svenska tävlingars resultat att laddas upp till en central databas på Klubben Online. Ambitionen är att integrera detta system med WinSplits Online, vilket ur arrangörens synvinkel innebär att endast en resultatuppladdning behöver göras. Exakt när denna lösning sätts i drift är i dagsläget inte klart.

Vad gör jag om sträcktiderna från en tävling saknas?

Som nämnts ovan är det arrangören som ansvarar för uppladdningen av sträcktider. Personerna bakom WinSplits Online har inget ansvar att uppdatera databasen. Om sträcktiderna dröjer kan du som tävlingsdeltagare ta kontakt med arrangören och tipsa om den här tjänsten.

Är resultaten i WinSplits Online officiella?

Nej. WinSplits Online kan inte garantera att informationen som visas är den officiella, men ambitionen är naturligtvis att presentera så korrekta uppgifter som möjligt. Problem kan till exempel uppstå när någon elektronisk stämplingsenhet slutat fungera och löparna tvingats reservstämpla manuellt. I tävlingsresultat uppladdade före juni 2003 tolkas dessa löpare som ej godkända, trots att de är godkända i de officiella resultaten. Från och med juni 2003 är detta problem löst, och därmed är resultaten tillförlitliga i större utsträckning.

Hur får jag snygga utskrifter?

Det är svårt att skriva ut breda html-tabeller, som sträcktidslistorna är uppbyggda av, på ett bra sätt. Ett tips kan vara att välja den minsta textstorleken och ändra skrivarens utskriftsformat till liggande utskrift. I WinSplits Pro finns stora möjligheter att skräddarsy utskrifter av sträcktidslistor.

Var är diagrammen?

Tidigare versioner av WinSplits Online erbjöd enklare diagram över vissa sträcktidsdata. I denna version är diagrammen bortplockade. Anledningen till detta är att diagrammen var resurskrävande att generera, vilket belastade WinSplits Onlines server onödigt hårt. För den diagramintresserade hänvisas till den kommersiella programmet WinSplits Pro.

Historia

Den första versionen av det sträcktidsanalysprogram som senare blev WinSplits Pro utvecklades av Mats Troeng som ett specialarbete på orienteringsgymnasiet i Sandviken. Året var 1997. Året därefter färdigställdes den första kommersiella versionen av programmet, och i maj 1999 såg WinSplits Online dagens ljus. Sedan dess har programmet och onlinetjänsten kommit i ett antal nya versioner, hela tiden med Mats Troeng som programutvecklare.

Frågor och synpunkter

Frågor och synpunkter på WinSplits Online tas emot per e-post på adressen info@winsplits.se.