Fjerning av strekktider, steg 1 av 3: l°psnummer og passord
egenskap verdi beskrivelse
l°psnummer L°psnummeret du fikk ved den forrige opplastingen av strekktidsfilen.
passord Passordet du fikk ved den forrige opplastingen av strekktidsfilen. Har du glemt passordet, klikk her.