tekststørrelse starttider relative strekktider passeringstider bomkriterier / %
plasseringer sluttider relative totaltider bomfrie tider utvidet informasjon