Hjelp for startsiden

På WinSplits Onlines startside vises de løp som finnes i databasen. Her velger du løpet du vil se strekktider fra. Siden består av to deler. Under sideoverskriften finnes en liste over de løp som passer utvalgskriteriene, som i sin tur angis i den nedre ruten.

Løpslisten

Løpslisten inneholder dato, navn, arrangør, land og antall klasser for de løp som passer utvalgskriteriene. Listen kan sorteres etter en av disse kolonnene ved å klikke på motsvarende kolonneoverskrift. Overskriften som listen er sortert etter vises med gul bakgrunn i kolonneoverskriften. For å se på strekktider fra et løp klikker du på løpets navn. Deretter vises en side der du velger vilken klasse du vil se på.

Søke etter løp

Når du besøker sidan første gang vises alle svenske løp fra den siste måneden i kategoriene internasjonalte løp, nasjonalte løp eller kretsløp. Hvis du vil søke etter eldre løp, eller løp i andra land, fyller du inn ønskede verdier for utvalgskriteriene i henhold til instruksjonene til høyre i ruten.

<< Tilbake