Pl	Navn	S-1 (57)	1-2 (56)	2-3 (94)	3-4 (93)	4-5 (80)	5-6 (55)	6-7 (72)	7-8 (90)	8-9 (95)	9-10 (63)	10-11 (100)	11-12 (249)	12-M	Navn	
	Klubb														Klubb	
1	Daniel Hansen	0.54	1.26	1.01	0.43	1.28	0.57	1.01	1.17	0.44	0.44	0.33	0.26	0.00	Daniel Hansen	
	Kristiansand OK	0.54	2.20	3.21	4.04	5.32	6.29	7.30	8.47	9.31	10.15	10.48	11.14	11.14	Kristiansand OK	
2	Kaspian Dalsøren	1.22	2.26	1.50	0.54	1.39	1.33	1.34	3.12	1.40	0.59	0.57	0.30	0.00	Kaspian Dalsøren	
	Kristiansand OK	1.22	3.48	5.38	6.32	8.11	9.44	11.18	14.30	16.10	17.09	18.06	18.36	18.36	Kristiansand OK	
3	Theo Mathias Ropstad Eliassen	1.48	1.48	2.00	1.09	1.55	1.31	1.52	2.26	1.26	1.36	0.54	0.34	0.00	Theo Mathias Ropstad Eliassen	
	Kristiansand OK	1.48	3.36	5.36	6.45	8.40	10.11	12.03	14.29	15.55	17.31	18.25	18.59	18.59	Kristiansand OK	
4	Pernille Federici	1.34	1.48	2.06	1.07	2.10	1.34	1.52	2.12	1.48	1.18	1.02	0.34	0.00	Pernille Federici	
	Kristiansand OK	1.34	3.22	5.28	6.35	8.45	10.19	12.11	14.23	16.11	17.29	18.31	19.05	19.05	Kristiansand OK	
5	Ida Øverøyen Balchen	1.55	1.42	2.15	0.53	2.01	1.35	1.52	2.20	1.42	1.16	1.04	0.34	0.00	Ida Øverøyen Balchen	
	Oddersjaa SSK	1.55	3.37	5.52	6.45	8.46	10.21	12.13	14.33	16.15	17.31	18.35	19.09	19.09	Oddersjaa SSK	
5	Fredrik Hennig Lunde	2.01	1.28	2.23	1.02	2.24	1.48	2.29	1.59	1.26	1.04	0.41	0.24	0.00	Fredrik Hennig Lunde	
	OK Sør	2.01	3.29	5.52	6.54	9.18	11.06	13.35	15.34	17.00	18.04	18.45	19.09	19.09	OK Sør	
7	Mia Holte Tversland	2.17	1.27	1.59	1.07	2.07	1.31	2.22	2.10	1.39	1.05	1.14	0.28	0.00	Mia Holte Tversland	
	Kristiansand OK	2.17	3.44	5.43	6.50	8.57	10.28	12.50	15.00	16.39	17.44	18.58	19.26	19.26	Kristiansand OK	
8	Kaja Grasaas	2.56	1.18	1.56	2.10	2.12	1.36	1.17	2.26	1.08	1.05	1.02	0.32	0.00	Kaja Grasaas	
	Kristiansand OK	2.56	4.14	6.10	8.20	10.32	12.08	13.25	15.51	16.59	18.04	19.06	19.38	19.38	Kristiansand OK	
9	Sofie Bøen	3.08	1.28	1.54	2.02	2.10	1.29	1.26	2.28	1.04	1.09	1.02	0.27	0.00	Sofie Bøen	
	Kristiansand OK	3.08	4.36	6.30	8.32	10.42	12.11	13.37	16.05	17.09	18.18	19.20	19.47	19.47	Kristiansand OK	
10	Jeppe Grasaas	3.24	1.11	2.04	2.11	2.11	1.26	1.30	2.17	1.06	1.09	0.59	0.30	0.00	Jeppe Grasaas	
	Kristiansand OK	3.24	4.35	6.39	8.50	11.01	12.27	13.57	16.14	17.20	18.29	19.28	19.58	19.58	Kristiansand OK	
11	Alma Tobiassen Kolstad	1.55	1.41	2.16	1.11	2.00	1.22	1.58	2.18	1.10	1.28	1.55	0.52	0.00	Alma Tobiassen Kolstad	
	Kristiansand OK	1.55	3.36	5.52	7.03	9.03	10.25	12.23	14.41	15.51	17.19	19.14	20.06	20.06	Kristiansand OK	
12	Frida Skorpen	3.25	1.20	2.24	1.39	2.09	1.31	1.30	2.27	1.05	1.16	0.58	0.40	0.00	Frida Skorpen	
	Kristiansand OK	3.25	4.45	7.09	8.48	10.57	12.28	13.58	16.25	17.30	18.46	19.44	20.24	20.24	Kristiansand OK	
13	Christian Walle Marnseg	1.29	2.01	2.25	1.37	2.45	1.59	2.10	4.01	1.42	1.11	0.49	0.28	0.00	Christian Walle Marnseg	
	Oddersjaa SSK	1.29	3.30	5.55	7.32	10.17	12.16	14.26	18.27	20.09	21.20	22.09	22.37	22.37	Oddersjaa SSK	
14	Johan Helgemo	0.54	1.02	2.01	0.50	2.00	2.29	2.09	3.33	5.52	1.17	0.48	0.23	0.00	Johan Helgemo	
	Kristiansand OK	0.54	1.56	3.57	4.47	6.47	9.16	11.25	14.58	20.50	22.07	22.55	23.18	23.18	Kristiansand OK	
15	Audun Kalsås	2.00	1.38	2.18	1.42	2.30	2.23	2.03	3.16	2.13	1.16	1.18	0.47	0.00	Audun Kalsås	
	Kristiansand OK	2.00	3.38	5.56	7.38	10.08	12.31	14.34	17.50	20.03	21.19	22.37	23.24	23.24	Kristiansand OK	
16	Hans Kalsås	1.56	1.36	2.44	1.24	2.19	2.24	2.26	2.50	2.01	1.31	1.17	1.07	0.00	Hans Kalsås	
	Kristiansand OK	1.56	3.32	6.16	7.40	9.59	12.23	14.49	17.39	19.40	21.11	22.28	23.35	23.35	Kristiansand OK	
17	Oliver Fuglestad	1.08	1.35	1.26	1.03	8.07	1.05	1.26	3.43	3.24	0.42	0.39	0.26	0.00	Oliver Fuglestad	
	Kristiansand OK	1.08	2.43	4.09	5.12	13.19	14.24	15.50	19.33	22.57	23.39	24.18	24.44	24.44	Kristiansand OK	
18	Joachim Jørgensen	2.27	1.52	2.52	0.48	3.11	2.14	1.54	1.51	1.04	6.10	0.48	0.35	0.00	Joachim Jørgensen	
	OK Sør	2.27	4.19	7.11	7.59	11.10	13.24	15.18	17.09	18.13	24.23	25.11	25.46	25.46	OK Sør	
19	Julia Meltzer Gunnes	2.03	1.59	2.35	1.22	2.30	2.06	1.59	3.20	3.31	1.45	1.43	1.00	0.00	Julia Meltzer Gunnes	
	Kristiansand OK	2.03	4.02	6.37	7.59	10.29	12.35	14.34	17.54	21.25	23.10	24.53	25.53	25.53	Kristiansand OK	
20	Jenny Dyrdal Nordhassel	2.01	1.41	2.50	1.21	2.36	2.04	2.11	3.04	3.31	1.27	1.37	1.48	0.00	Jenny Dyrdal Nordhassel	
	Kristiansand OK	2.01	3.42	6.32	7.53	10.29	12.33	14.44	17.48	21.19	22.46	24.23	26.11	26.11	Kristiansand OK	
21	Matilda Helgemo	2.14	1.36	2.47	1.00	2.38	2.07	2.13	3.03	3.49	1.43	1.37	1.40	0.00	Matilda Helgemo	
	Kristiansand OK	2.14	3.50	6.37	7.37	10.15	12.22	14.35	17.38	21.27	23.10	24.47	26.27	26.27	Kristiansand OK	
22	Andrea Dourado	1.53	2.53	3.10	1.57	3.21	1.32	1.48	8.29	1.17	1.08	0.50	0.45	0.00	Andrea Dourado	
	Kristiansand OK	1.53	4.46	7.56	9.53	13.14	14.46	16.34	25.03	26.20	27.28	28.18	29.03	29.03	Kristiansand OK	
23	Andreas Sævig	3.47	3.01	2.47	1.23	3.02	2.06	2.22	4.59	2.24	1.10	1.18	0.46	0.00	Andreas Sævig	
	Kristiansand OK	3.47	6.48	9.35	10.58	14.00	16.06	18.28	23.27	25.51	27.01	28.19	29.05	29.05	Kristiansand OK	
24	Hanna Berg-Utby	3.37	3.36	4.21	1.07	2.46	2.28	2.57	2.41	2.07	1.47	1.26	0.35	0.00	Hanna Berg-Utby	
	Kristiansand OK	3.37	7.13	11.34	12.41	15.27	17.55	20.52	23.33	25.40	27.27	28.53	29.28	29.28	Kristiansand OK	
25	Mia Hermine Aglen	3.51	3.41	4.01	1.06	2.47	2.38	2.55	2.40	2.08	1.47	1.20	0.39	0.00	Mia Hermine Aglen	
	Kristiansand OK	3.51	7.32	11.33	12.39	15.26	18.04	20.59	23.39	25.47	27.34	28.54	29.33	29.33	Kristiansand OK	
26	Henny Ugland Pirholt	2.46	3.08	3.00	1.48	3.35	1.32	1.49	8.27	1.23	1.10	0.48	0.39	0.00	Henny Ugland Pirholt	
	Kristiansand OK	2.46	5.54	8.54	10.42	14.17	15.49	17.38	26.05	27.28	28.38	29.26	30.05	30.05	Kristiansand OK	
27	Albert Løvgren-Johansen	2.28	2.50	2.48	1.58	4.02	2.36	2.48	3.32	2.01	1.55	1.31	1.03	2.28	Albert Løvgren-Johansen	
	Kristiansand OK	2.28	5.18	8.06	10.04	14.06	16.42	19.30	23.02	25.03	26.58	28.29	29.32	32.00	Kristiansand OK	
28	Emil Jørgensen	2.29	4.25	3.59	2.01	5.37	4.45	3.52	4.29	5.58	1.42	1.38	1.06	0.00	Emil Jørgensen	
	OK Sør	2.29	6.54	10.53	12.54	18.31	23.16	27.08	31.37	37.35	39.17	40.55	42.01	42.01	OK Sør	
29	Henrik Dourado	4.01	4.38	4.33	3.12	6.34	4.15	4.33	5.45	3.17	3.08	2.28	1.28	0.00	Henrik Dourado	
	Kristiansand OK	4.01	8.39	13.12	16.24	22.58	27.13	31.46	37.31	40.48	43.56	46.24	47.52	47.52	Kristiansand OK	
	Kaia Åsan Grasaas														Kaia Åsan Grasaas	
	NOTEAM														NOTEAM	
	Ella Hovland														Ella Hovland	
	Kristiansand OK														Kristiansand OK	
	Iben Hovland														Iben Hovland	
	Kristiansand OK														Kristiansand OK