Pl	Navn	S-1 (31)	1-2 (101)	2-3 (102)	3-4 (103)	4-5 (69)	5-6 (83)	6-7 (41)	7-8 (42)	8-9 (55)	9-10 (56)	10-11 (60)	11-12 (150)	12-M	Navn	
	Klubb														Klubb	
1	Nikolai Pettersen	0.32	1.29	0.57	2.20	1.32	0.28	1.53	0.42	1.50	0.25	0.14	0.24	0.00	Nikolai Pettersen	
	Bodų og Omegn IF Orientering	0.32	2.01	2.58	5.18	6.50	7.18	9.11	9.53	11.43	12.08	12.22	12.46	12.46	Bodų og Omegn IF Orientering