Pl	Navn	S-1 (119)	1-2 (120)	2-3 (111)	3-4 (123)	4-5 (125)	5-6 (121)	6-7 (112)	7-8 (101)	8-9 (109)	9-10 (118)	10-11 (160)	11-M	Navn	
	Klubb													Klubb	
1	Bjørn Alsaker	1.32	1.01	1.25	1.44	2.50	2.32	1.08	1.06	1.32	1.08	0.49	0.00	Bjørn Alsaker	
	Stavanger Orienteringsklubb	1.32	2.33	3.58	5.42	8.32	11.04	12.12	13.18	14.50	15.58	16.47	16.47	Stavanger Orienteringsklubb	
2	Gunnar Sakseid	1.40	1.06	1.28	1.35	3.03	2.55	1.13	1.10	1.38	2.08	0.49	0.00	Gunnar Sakseid	
	Stavanger Orienteringsklubb	1.40	2.46	4.14	5.49	8.52	11.47	13.00	14.10	15.48	17.56	18.45	18.45	Stavanger Orienteringsklubb	
3	Ivar Johan Larsen	1.41	1.16	1.43	1.58	3.44	2.58	1.29	1.30	1.55	1.35	1.10	0.00	Ivar Johan Larsen	
	Stavanger Orienteringsklubb	1.41	2.57	4.40	6.38	10.22	13.20	14.49	16.19	18.14	19.49	20.59	20.59	Stavanger Orienteringsklubb