Pl	Navn	S-1 (117)	1-2 (118)	2-3 (103)	3-4 (102)	4-5 (104)	5-6 (105)	6-7 (106)	7-8 (107)	8-9 (108)	9-10 (109)	10-11 (110)	11-12 (100)	12-M	Navn	
	Klubb														Klubb	
1	Jon Fitjar Hjelle	0.29	1.27	1.16	0.28	0.35	1.41	1.31	0.32	1.03	0.44	3.47	0.35	0.15	Jon Fitjar Hjelle	
	Fitjar IL	0.29	1.56	3.12	3.40	4.15	5.56	7.27	7.59	9.02	9.46	13.33	14.08	14.23	Fitjar IL	
2	Ola Fitjar Hjelle	0.29	1.26	1.17	0.34	0.29	1.39	1.33	0.38	0.57	0.43	3.55	0.26	0.18	Ola Fitjar Hjelle	
	Fitjar IL	0.29	1.55	3.12	3.46	4.15	5.54	7.27	8.05	9.02	9.45	13.40	14.06	14.24	Fitjar IL	
3	Magnus Andresen	0.51	4.47	1.19	0.42	0.36	2.46	3.13	0.44	1.00	1.14	2.35	0.36	0.20	Magnus Andresen	
	Stord Orientering	0.51	5.38	6.57	7.39	8.15	11.01	14.14	14.58	15.58	17.12	19.47	20.23	20.43	Stord Orientering	
4	Anders Hystad Kyvik	2.47	8.12	4.55	2.00	1.50	10.35	4.12	2.42	3.11	2.41	2.42	2.21	1.01	Anders Hystad Kyvik	
	Stord Orientering	2.47	10.59	15.54	17.54	19.44	30.19	34.31	37.13	40.24	43.05	45.47	48.08	49.09	Stord Orientering