Kompisstafetten, Samnanger IL [20.06.2021]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
Kompisstafetten, whole legs 25 4 Kompisstafetten 2 common controls 25 13 Kompisstafetten 4 common controls 25 12
Kompisstafetten, common controls 25 65 Kompisstafetten, 2 25 12 Kompisstafetten, 4 24 11
Kompisstafetten 1 common controls 24 11 Kompisstafetten 3 common controls 25 11 Kompisstafetten 5 common controls 25 14
Kompisstafetten, 1 25 11 Kompisstafetten, 3 25 14 Kompisstafetten, 5 25 13