Harry Lagerst Nattcup 2020 - Bonusløp, Nydalens SK [30.09.2020]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
A - Legendar 29 20 C - Lokal 98 18 K - Kari 13 20
B - Ola 37 20 R - Rekrutt 13 8