Resultatene fra Sprint i Stavanger, Stavanger Orienteringsklubb [08.09.2019]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
D 17 10 21 D 11-12 1 19 Nybegynnerløype 6 15
H 17 15 26 H 11-12 3 19 A-Åpen 2 16
D 15-16 2 16 H -10 1 19 C-Åpen 1 19
H 15-16 5 21 D 70 2 16  
H 13-14 3 16 H 70 5 16