Nattkøpp, Vang OL [04.09.2019]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
H-Lang 1 13 D-Kort 2 7-9  
H-Mellom 2 9-13 H-Kort 2 9