Løvspretten, Hamar OK / Løten o-lag [10.06.2019]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
D 21- 10 13 D 35- 3 14 D 70- 5 9
H 21- 35 17 H 35- 6 12 H 70- 14 9
D 17 AK 8 12 D 40- 8 14 D 75- 7 9
D 17-20 13 13 H 40- 12 12 H 75- 13 9
H 17AK 12 11 D 45- 12 12 D 80- 1 9
H 17-20 19 12 H 45- 19 13 H 80- 1 9
D 15-16 19 11 D 50- 16 12 Direkte A 40 11
H 15-16 27 14 H 50- 28 13 Direkte B 57 12
D 13-14 26 12 D 55- 8 9 Direkte C 27 9
H 13-14 22 12 H 55- 17 13 Utvikling N 1 10
D 11-12 15 12 D 60- 11 9 Utvikling C 12 12
H 11-12 15 12 H 60- 25 11 Utvikling B 6 12
D 9-10 11 10 D 65- 9 9  
H 9-10 13 10 H 65- 15 11