KM Stafett - Østfold og Oslo og Akershus individuelt tilbud, Trøsken IL [26.08.2018]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
D -10 3 10 Dir-A 27 13 Dir-C 8 11
H -10 6 9 Dir-B 27 12