Blpet, B OL [13.05.2018]
klasser antall lpere antall poster klasser antall lpere antall poster klasser antall lpere antall poster
D 17- 8 16 H 13-16N 1 8 D 60- 5 9
D 17-B 4 11 D 11-12 4 15 H 60- 11 13
D17-C 9 15 D 11-12N 3 8 D 70- 6 9
H 17- 25 24 H 11-12 4 14 H 70- 21 8
H 17-B 6 11 H 11-12N 1 8 D 80- 1 8
D 15-16 4 14 D -10 4 8 H 80- 2 8
H 15-16 5 15 H -10 4 8 pen M 6 14
D 13-14 2 12 D 40- 8 16 N-pen 25 9
D 13-16C 1 14 H 40- 11 16 pen L 3 15
H 13-14 5 11 D 50- 5 13 pen K 2 8
H 13-16C 1 14 H 50- 11 16