Trolloløpet 2017, OL Trollo [02.09.2017]
klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster klasser antall løpere antall poster
D 21- 6 17 D -10 2 7 D 65- 1 10
H 21- 5 18 H -10 4 7 H 65- 8 15
D 17-C 2 9 D 40- 4 14 D 70- 6 10
D 17-N 1 7 H 40- 2 17 H 70- 6 10
D17-B 3 10 D 45- 2 14 D 75- 1 10
H 17-C 3 9 H 45- 8 17 H 75- 4 10
D 15-16 5 14 D 50- 4 14 H 80- 2 10
H 15-16 14 14 H 50- 4 14 N-åpen 12 9
D 13-14 9 10 D 55- 1 14 DirekteA 3 17
H 13-14 6 10 H 55- 3 15 DirekteC 2 9
D 11-12 1 9 D 60- 3 10  
H 11-12 3 9 H 60- 8 15