Väliaikataulukon ohje

Tässä kuvataan WinSplits Onlinen väliaikataulukon sisältö, käsitteet, värit ja asetukset.

Väliaikataulukon sisältö

Väliaikataulukon sisältö ja ulkoasu riippuu taulukon alla olevista setuksista. Oletusasetuksilla väliaikataulukon osa saattaa näyttää seuraavalta:

Jokaisen juoksijan kohdalla näytetään sijoitus, nimi, seura, loppuaika, tappio voittajalle ja ajat sekä sijoitukset kullakin rastilla. Käytössä on kaksi riviä. Ylemmällä rivillä on väliajat (eli aika edelliseltä rastilta nykyiselle rastille) ja alemmalla rivillä on kokonaisajat (eli aika lähdöstä nykyiselle rastille). Yllä olevassa esimerkissä, Gösta Björnlund, Katrineholms OK on saanut rastivälillä 2-3 väliajan 4.32 ja kokonaisaika rastilla 3 on 12.25. Sijoitukset näytetään sulkeissa kummankin ajan yhteydessä. Göstalla on siis viidenneksi paras väliaika ja kolmanneksi paras kokonaisaika. Puuttuva leima merkitään viivalla. Lisätietoja aikaeroista jne. kyseisellä rastilla saadaan näkyviin, kun hiiriosoitin pysäytetään hetkeksi väliajan tai kokonaisajan päälle. Väliaikataulukon ulkoasua voidaan muuttaa taulukon alla olevilla asetuksilla. Lue tästä lisää Asetukset -kappaleesta.

Värit

Värejä käytetään havainnollistamaan taulukon informaatiota.

punainen tekstiväriPunainen tekstiväri tarkoittaa parasta väliaikaa tai parasta kokonaisaikaa.
sininen tekstiväriSininen tekstiväri tarkoittaa, että väliaika tai kokonaisaika on kolmen parhaan joukossa.
vaalenapunainen taustaväriVaalenapunainen taustaväri tarkoittaa, että juoksija on pummannut tätä rastia. Lue pummeista ja ajasta ilman pummeja lisää alla.
vaalean keltainen taustaväriYlemmän rivin vaalean keltainen taustaväri tarkoittaa, että ajat ovat väliaikoja.
tummemman keltainen taustaväriHieman tummempi keltainen taustaväri alemmalla rivillä tarkoittaa, että ajat ovat kokonaisaikoja (tai käyntiaikoja jos tämä asetus on käytössä).

Taulukon lajittelu

Oletusarvoisesti taulukko lajitellaan jouksijoiden loppuajan mukaan. Lajittelu voidaan tehdä myös tietyn väliajan tai kokonaisajan mukaan. Klikkaa rasti or tot -linkkiä haluamasi rastin otsikossa. Voit lajitella taulukon myös jonkin muun sarakkeen mukaan klikkaamalla sen nimeä. Sarake, jonka mukaan taulukko on lajiteltu näkyy keltaisella taustavärillä.

Asetukset

Sivun alaosassa on useita setuksia. Pysäytä hiiriosoitin asetuksen päälle niin näet ohjeen kyseisestä asetuksesta. Kun olet muuttanut asetusta, paina OK -painiketta päivittääksesi taulukon.

Pummatut rastit

Taulukon joissakin väliajoissa on vaalenpunainen taustaväri. Tämä tarkoittaa, että jouksija on todennäköisesti pummannut tätä rasti. Pummiin kulunut aika näytetään, kun pysäytät hiiriosoittimen hetkeksi väliajan päälle. Tälläin asetus näytä lisätiedot tulee olla käytössä. Pummin laskenta on luotettavinta suurten sarjojen kohdalla, jossa jouksijan ovat suurin piirtein saman tasoisia. Pummin ehtoja tulee tarvittaessa muuttaa, jotta saadaan parhaat tulokset. Lue lisää pummin ehdoista alla.

Käsitteet

väliaikaKulunut aika edelliselta rastilta nykyiselle rastille. Näytetään kunkin juoksija ylemmällä rivillä.
kokonaisaikaKulunut aika lähdöstä nykyiselle rastille. Näytetään kunkin juoksija alemmalla rivillä.
käyntiaikaKellonaika jolloin juoksija on leimannut rastilla. Näytetään juoksijan alemmalla rivillä, jos asetus käyntiajat on käytössä. Mielenkiintoinen esimerkiksi takaa-ajoissa.
suhteelliset ajatAikaero parhaaseen väliaikaan tai parhaaseen kokonaisaikaan. Suhteelliset ajat ilmaistaan plussalla ja aikaerolla. Esimerkiksi +0.19 tarkoittaa, että juoksija on 19 sekuntia parasta aikaa jäljessä. Paras väliaika ja paras kokonaisaika näytetään tavalliseen tapaan
pummiton aikaVäliaikatietojen perusteella on mahdollista laskea, millä rasteilla juoksija on tehnyt virheitä. Rastivälit, joilla kilpailija on jäänyt parhaalle enemmän kuin 30 sekuntia tai 25% enemmän kuin keskimäärin kilpailun aikana, tulkitaan pummatuiksi. Toisin sanoen, aika ilman pummia on aika, jonka juoksija olisi saanut rastivälillä, jos hän ei olisi pummannut rastiväliä.

Ajat ilman pummeja lasketaan seuraavalla tavalla: Juoksijan aikaero parhaaseen väliaikaan lasketaan kullakin rastivälillä. Näiden aikaerojen mediaani on juoksijan "normaali" suoritustaso. Pummin ehdot sitten määrittelee kuinka "huonon" väliajan tulee olla, jotta se tulkitaan pummatuksi. Rastivälin pituus otetaan myös huomioon. Koska pummit useimmiten tapahtuvat rasteilla, niiden tulkitseminen pitkillä rastiväleillä ei ole niin helppoa kuin lyhyillä rastiväleillä. Pummin ehdot pitävät paikkaansa varsin hyvin normaalimittaisilla rastiväleillä. Jos pummin ehdot täyttyvät, aika ilman pummia laskemalla yhteen niiden rastivälien aikaerojen mediaani, joilla ei ole pummattu, kerrottuna parhaalla väliajalla, eli:

t = (100 + md) / 100 * b

jossa t on aika ilma pummia, md on niiden rastivälien väliaikojen ero aikaerojen mediaaniin prosenteissa, joilla ei ole pummattu ja b on paras väliaika.

<< Takaisin