Tietoja WinSplits Onlinestä

WinSplits Online on web-pohjainen suunnistuskilpailuiden väliaikapalvelu. Palvelua ylläpitää Mats Troeng yhteistyössä Ruotsin Suunnistusliiton (SOFT) kanssa. Nykyään lähes kaikissa suunnistuskilpailuissa käytetään elektronista leimausjärjestelmää, josta saadaan loppuaikojen lisäksi rastikohtaiset väliajat. Tämä mahdollistaa kilpailun monipuoliset analysoinnit. WinSPlits Online tarjoaa väliaikataulukot selkeämmin ja enemmän informaatiota sisältävinä kuin pelkät tulospalveluohjelmien listaukset. Lisäksi WinSplits Online on nykyään suurin julkisesti käytettävä digitaalinen tulosarkisto, sisältäen väliajat yli 2000 kilpailusta. Suurin osa näistä on Ruotsista, mutta myös kaikkialta maailmasta on kilpailuja WinSplits Onlinessä.

WinSplits Onlinen ja WinSplitsin erot

Mikä on WinSplits Online ja mikä on WinSplits? Onko niillä mitään eroja? Lyhyesti sanottuna WinSplits Online onm ilmainen web-pohjainen perusanalysointityökalu kun taas WinSplits on kaupallinen ohjelma, jolla voidaan suorittaa erittäin tarkkoja ja informatiivisia analyysejä kilpailusta erilaisin taulukoin, kaavioin ja kilpailun toistoin. Molemmissa tapauksissa itse väliajat tulevat samasta tietokannasta. Lisätietoja WinPlitsistä saat osoitteesta WinSplitsin sivuilta.

Miten uudet väliajat lisätään tietokantaan?

Se on järjestäjien (vapaaehtoisella) vastuulla. Väliaikojen lataaminen WinSplits Onlineen on helppoa. Se tapahtuu omilla lataussivuillaan ja kestää vain muutaman minuutin. Ainoa tiedosto joka tarvitaan, on tulospalveluohjelmasta saatava tiedosto. Tiedoston luontiohje antaa lisätietoja, miten väliaikatiedosto luodaan joissakin laajasti käytössä olevissa tulospalvelujärjestelmissä. Järjestäjien tulisi ladata väliajat mahdollisimman nopeasti heti kilpailun jälkeen! Kun lataus on suoritettu, WinSplits Online kertoo suoran linkin, jolla päästään ladatun kilpailun sarjavalintasivulle. Tämä linkki voidaan sitten lisätä järjestäjien sivuille.

Mitä tehdä, jos tietyn kilpailun väliaikoja ei löydy WinSplits Onlinestä?

Kuten sanottua, järjestäjien tulee itse ladata väliajat WinSplits Onlineen. WinSplits Onlinen ylläpitäjät eivät vastaa millään lailla itse väliajoista tai niiden latauksesta. Tällöin voit informoida järjestäjiä, että he lataisivat väliajat WinSplits Onlineen.

Onko WinSplits Onlinen tulokset virallisia?

Ei. WinSplits Online ei takaa, että sen sisältö vastaa kilpailun virallisia tuloksia. Tarkoituksena on tietystikin tarjota mahdollisimman oikeaa tietoa. Ongelmia voi tulla esimerkiksi silloin, kun elektroninen leimauslaite on ollut epäkunnossa ja kilpailijoiden suoritus on hyväksytty varmistusliuskan mukaan. Ennen kesäkuuta 2003 käydyissä kilpailuissa tällaiset jouksijat on tulkittu hylätyiksi WinSplits Onlinessä, mutta virallisissa tuloksissa suoritus on ollut OK. Myöhemmissä kilpailuissa tämä ongelma on ratkaistu ja tulokset ovat luotettavampi.

Miten tehdään hienot tulosteet

On varsin haastavaa tulostaa suuria html-taulukoita (joillaisia väliajat ovat) hienosti ja helposti luettavasti. Ainakin sivu kannattaa asettaa vaaka-asentoon. WinSplits antaa lukuisia mahdollisuuksia tulosten muotoiluun.

Missä ovat kaaviot?

WinSplits Onlinen aikaisemmassa versiossa oli joitakin kaavioita havainnollistamassa väliakatietoja. Uudessa versiossa niitä ei enää ole. Syynä on se, että kaaviot vaativat hyvin paljon resursseja WinSplits Onlinen palvelimelta. Kaavioista kiinnostuneiden kannattaa tutustua kaupalliseen WinSplits -ohjelmaan.

Historia

Väliakojen analyysiohjelman, jonka nimeksi tuli myöhemmin WinSplits, kehitti Mats Troeng lukion harjoitustyönä. Vuosi oli 1997. Seuraavana vuonna valmistui ensimmäinen kaupallinen versio ja WinSPlits Online syntyi toukokuussa 1999. Tämän jälkeen sekä WinSplits Online että WinSplits on saanut lukuisia uusia versioita, aina Mats Troengin tekemänä.

Kysymykset ja kommentit

Kysymykset ja kommentit WinSplitsistä ja WinSplits Onlinestä otetaan mieluusti vastaan. Lähetä ne sähköpostilla osoiteeseen info@winsplits.se.