PosNombreparc totparc totparc totparc totparc totparc totparc totparc totparc totparc totparc totNombre
ClubS-1 (36)1-2 (40)2-3 (47)3-4 (49)4-5 (64)5-6 (63)6-7 (53)7-8 (43)8-9 (34)9-10 (200)10-MClub
1AGNES TOSTON3.182.419.125.346.529.017.057.154.500.380.12AGNES TOSTON
Oros3.185.5915.1120.4527.3736.3843.4350.5855.4856.2656.38Oros