PosNameleg totleg totName
ClubS-1 (111)1-FClub
1Evan Gavens1:20.360.47Evan Gavens
BK V1:20.361:21.23BK V
2Mia Gavens1:22.141.52Mia Gavens
BK V1:22.141:24.06BK V
3Rod Gray1:42.160.32Rod Gray
EU V1:42.161:42.48EU V
4Brad Saunders1:19.2337.26Brad Saunders
BK V1:19.231:56.49BK V
5Melissa Biviano1:19.4737.06Melissa Biviano
BK V1:19.471:56.53BK V
6Jeff Hughes1:55.341.26Jeff Hughes
NE V1:55.341:57.00NE V
7John Evans1:56.071.00John Evans
OV V1:56.071:57.07OV V
8Andrew Hunter1:57.340.41Andrew Hunter
BK V1:57.341:58.15BK V
9Anthony Hall2:02.430.50Anthony Hall
DR V2:02.432:03.33DR V
 Eric Davidson  Eric Davidson
BK V  BK V