Pos	Name	S-1 (42)	1-2 (33)	2-3 (32)	3-4 (37)	4-5 (38)	5-6 (40)	6-7 (41)	7-8 (63)	8-9 (59)	9-F	Name	
	Club											Club	
1	Sebastien Lhote	4.32	4.18	6.34	16.33	2.42	13.50	5.18	2.53	4.37	2.48	Sebastien Lhote	
	Ugly Gully Orienteers	4.32	8.50	15.24	31.57	34.39	48.29	53.47	56.40	1:01.17	1:04.05	Ugly Gully Orienteers	
2	Helen Breslin	6.27	5.39	8.13	15.26	3.21	15.30	6.05	2.44	5.07	3.26	Helen Breslin	
	Ugly Gully Orienteers	6.27	12.06	20.19	35.45	39.06	54.36	1:00.41	1:03.25	1:08.32	1:11.58	Ugly Gully Orienteers	
3	Peter Effeney	5.12	5.12	7.58	18.43	10.13	13.53	5.20	2.49	5.05	3.04	Peter Effeney	
	Ugly Gully Orienteers	5.12	10.24	18.22	37.05	47.18	1:01.11	1:06.31	1:09.20	1:14.25	1:17.29	Ugly Gully Orienteers	
4	Richard Vanzella	5.46	4.58	7.44	14.07	9.35	15.07	12.03	2.55	6.27	3.01	Richard Vanzella	
	Range Runners Orienteering Club	5.46	10.44	18.28	32.35	42.10	57.17	1:09.20	1:12.15	1:18.42	1:21.43	Range Runners Orienteering Club	
5	Sara Garbellini	5.09	7.04	8.29	22.46	11.39	18.12	6.53	3.46	5.49	3.12	Sara Garbellini	
	Enoggeroos	5.09	12.13	20.42	43.28	55.07	1:13.19	1:20.12	1:23.58	1:29.47	1:32.59	Enoggeroos	
6	Peter May	5.31	24.58	6.47	18.20	3.55	14.45	5.28	4.29	5.29	3.57	Peter May	
	Northern Tablelands Orienteering Club	5.31	30.29	37.16	55.36	59.31	1:14.16	1:19.44	1:24.13	1:29.42	1:33.39	Northern Tablelands Orienteering Club	
7	David Schulz	7.24	6.52	8.59	17.52	11.20	17.49	10.24	5.17	7.06	3.58	David Schulz	
	Toohey Forest Orienteers	7.24	14.16	23.15	41.07	52.27	1:10.16	1:20.40	1:25.57	1:33.03	1:37.01	Toohey Forest Orienteers	
8	Jeff Robinson	8.22	6.40	12.30	23.34	3.59	18.50	5.59	7.49	8.50	4.07	Jeff Robinson	
	Toohey Forest Orienteers	8.22	15.02	27.32	51.06	55.05	1:13.55	1:19.54	1:27.43	1:36.33	1:40.40	Toohey Forest Orienteers	
9	Ross McGinnis	4.44	22.59	9.37	17.15	9.03	15.52	7.41	3.27	7.28	3.17	Ross McGinnis	
	Sunshine Orienteers Club	4.44	27.43	37.20	54.35	1:03.38	1:19.30	1:27.11	1:30.38	1:38.06	1:41.23	Sunshine Orienteers Club	
10	Brian Cordwell	6.58	16.33	13.00	20.24	4.52	20.07	11.36	5.30	9.38	4.14	Brian Cordwell	
	Toohey Forest Orienteers	6.58	23.31	36.31	56.55	1:01.47	1:21.54	1:33.30	1:39.00	1:48.38	1:52.52	Toohey Forest Orienteers