Pos	Name	S-1 (101)	1-2 (102)	2-3 (103)	3-4 (104)	4-5 (105)	5-6 (106)	6-7 (107)	7-8 (108)	8-9 (109)	9-10 (110)	10-11 (127)	11-F	Name	
	Club													Club	
1	Kaia Lefohn	1.40	5.11	3.49	2.01	1.46	3.15	2.06	1.42	3.25	4.08	2.13	0.26	Kaia Lefohn	
	COC	1.40	6.51	10.40	12.41	14.27	17.42	19.48	21.30	24.55	29.03	31.16	31.42	COC	
2	Emmett Barnes	1.43	4.54	5.54	1.49	2.37	4.03	2.56	2.17	2.51	4.02	3.34	0.47	Emmett Barnes	
	COC	1.43	6.37	12.31	14.20	16.57	21.00	23.56	26.13	29.04	33.06	36.40	37.27	COC	
3	Rebeccah Stratton	1.46	6.28	4.14	2.22	2.30	4.33	2.09	3.33	3.17	3.32	2.27	0.38	Rebeccah Stratton	
	COC	1.46	8.14	12.28	14.50	17.20	21.53	24.02	27.35	30.52	34.24	36.51	37.29	COC	
4	Cora Buchholz	1.15	8.24	3.52	1.44	3.34	7.01	2.35	1.35	2.43	3.18	1.45	0.17	Cora Buchholz	
	COC	1.15	9.39	13.31	15.15	18.49	25.50	28.25	30.00	32.43	36.01	37.46	38.03	COC	
5	James Kim	2.22	9.05	4.53	8.17	2.38	6.34	1.51	1.43	3.16	3.53	2.53	0.29	James Kim	
	None	2.22	11.27	16.20	24.37	27.15	33.49	35.40	37.23	40.39	44.32	47.25	47.54	None	
6	Kersey Stratton	2.52	6.48	7.50	2.52	3.03	5.22	3.30	2.34	4.01	6.04	2.47	0.52	Kersey Stratton	
	COC	2.52	9.40	17.30	20.22	23.25	28.47	32.17	34.51	38.52	44.56	47.43	48.35	COC	
7	Corrin Stratton	1.42	4.29	7.42	2.42	7.55	6.56	6.09	3.00	3.26	5.59	4.04	0.44	Corrin Stratton	
	COC	1.42	6.11	13.53	16.35	24.30	31.26	37.35	40.35	44.01	50.00	54.04	54.48	COC	
	Karen Lefohn_Group	3.54			1.38	2.21	5.53	3.05	2.01	2.06	4.03	1.56	0.27	Karen Lefohn_Group	
	COC	3.54		29.34	31.12	33.33	39.26	42.31	44.32	46.38	50.41	52.37	53.04	COC