Pos	Name	S-1 (122)	1-2 (144)	2-3 (143)	3-4 (48)	4-5 (118)	5-6 (114)	6-7 (140)	7-8 (53)	8-9 (134)	9-10 (139)	10-11 (41)	11-12 (111)	12-13 (31)	13-F	Name	
	Club															Club	
1	Kai Ø. Laursen	1.25	2.00	1.56	2.14	3.13	2.26	4.28	1.51	2.24	11.16	5.51	2.18	2.04	0.36	Kai Ø. Laursen	
	Aalborg Orienteringsklub	1.25	3.25	5.21	7.35	10.48	13.14	17.42	19.33	21.57	33.13	39.04	41.22	43.26	44.02	Aalborg Orienteringsklub	
2	Torsten Boe Larsen	1.43	2.20	2.18	3.10	3.31	2.26	4.31	2.10	3.27	9.57	6.02	2.12	2.02	0.28	Torsten Boe Larsen	
	Odense OK	1.43	4.03	6.21	9.31	13.02	15.28	19.59	22.09	25.36	35.33	41.35	43.47	45.49	46.17	Odense OK	
3	Niels J. Møller Hansen	2.35	2.31	2.58	2.56	4.25	6.07	4.49	2.41	3.22	5.36	7.21	3.26	3.00	0.39	Niels J. Møller Hansen	
	Kolding OK	2.35	5.06	8.04	11.00	15.25	21.32	26.21	29.02	32.24	38.00	45.21	48.47	51.47	52.26	Kolding OK	
4	Vagn Lidegaard	2.10	3.14	2.48	3.31	4.44	3.12	4.41	2.47	4.11	6.59	8.08	2.58	2.31	0.42	Vagn Lidegaard	
	Mariager Fjord OK	2.10	5.24	8.12	11.43	16.27	19.39	24.20	27.07	31.18	38.17	46.25	49.23	51.54	52.36	Mariager Fjord OK	
5	Henning Jørgensen	3.16	3.09	3.26	4.46	8.54	4.46	8.41	4.33	7.50	9.54	10.24	4.55	4.03	0.51	Henning Jørgensen	
	Nordvest OK	3.16	6.25	9.51	14.37	23.31	28.17	36.58	41.31	49.21	59.15	1:09.39	1:14.34	1:18.37	1:19.28	Nordvest OK	
6	Karsten Hinge	3.10	23.49	3.01	4.10	4.14	3.40	5.15	4.07	10.14	8.01	7.44	2.57	3.08	0.41	Karsten Hinge	
	OK Pan	3.10	26.59	30.00	34.10	38.24	42.04	47.19	51.26	1:01.40	1:09.41	1:17.25	1:20.22	1:23.30	1:24.11	OK Pan	
7	Bent Jacobsen	4.46	3.20	3.24	4.18	6.31	4.55	26.39	3.14	6.16	8.00	9.39	4.11	3.45	1.04	Bent Jacobsen	
	Kolding OK	4.46	8.06	11.30	15.48	22.19	27.14	53.53	57.07	1:03.23	1:11.23	1:21.02	1:25.13	1:28.58	1:30.02	Kolding OK