Pos	Name	S-1 (125)	1-2 (130)	2-3 (140)	3-4 (142)	4-5 (144)	5-6 (146)	6-7 (150)	7-F	Name	
	Club									Club	
1	Jon Færden	4.15	7.15	10.27	4.24	4.48	2.59	6.09	1.00	Jon Færden	
	Kolbotn og Skimt OL	4.15	11.30	21.57	26.21	31.09	34.08	40.17	41.17	Kolbotn og Skimt OL	
2	Rolf Hagman	5.48	10.14	14.15	6.00	5.11	3.45	4.00	1.30	Rolf Hagman	
	Kolbotn og Skimt OL	5.48	16.02	30.17	36.17	41.28	45.13	49.13	50.43	Kolbotn og Skimt OL	
3	Gunnar Harstad	7.06	15.03	18.16	10.56	6.08	4.44	4.51	1.27	Gunnar Harstad	
	Kolbotn og Skimt OL	7.06	22.09	40.25	51.21	57.29	1:02.13	1:07.04	1:08.31	Kolbotn og Skimt OL	
4	Kolbjørn Megard	9.05	13.24	15.38	9.41	7.22	6.24	15.03	1.45	Kolbjørn Megard	
	Kolbotn og Skimt OL	9.05	22.29	38.07	47.48	55.10	1:01.34	1:16.37	1:18.22	Kolbotn og Skimt OL	
5	Svein Kvalheim	8.45	17.49	18.26	7.30	18.13	5.16	8.48	1.46	Svein Kvalheim	
	Kolbotn og Skimt OL	8.45	26.34	45.00	52.30	1:10.43	1:15.59	1:24.47	1:26.33	Kolbotn og Skimt OL