Pos	Name	S-1 (222)	1-2 (246)	2-3 (224)	3-4 (130)	4-5 (134)	5-6 (135)	6-7 (168)	7-8 (171)	8-9 (170)	9-10 (161)	10-11 (162)	11-12 (160)	12-13 (159)	13-14 (103)	14-15 (158)	15-16 (154)	16-17 (153)	17-18 (155)	18-19 (156)	19-20 (157)	20-21 (140)	21-22 (152)	22-23 (131)	23-24 (133)	24-25 (136)	25-26 (241)	26-27 (138)	27-F	Name	
	Club																													Club	
1	Tove Alexandersson	1.25	1.38	0.57	1.57	5.58	2.22	6.07	4.42	1.22	2.54	1.20	2.03	1.18	1.28	2.44	5.14	1.24	1.52	1.52	3.03	2.24	2.22	1.51	0.33	2.14	3.03	1.44	1.14	Tove Alexandersson	
	Stora Tuna OK	1.25	3.03	4.00	5.57	11.55	14.17	20.24	25.06	26.28	29.22	30.42	32.45	34.03	35.31	38.15	43.29	44.53	46.45	48.37	51.40	54.04	56.26	58.17	58.50	1:01.04	1:04.07	1:05.51	1:07.05	Stora Tuna OK	
2	William Rigg	1.33	1.44	1.04	2.11	4.17	2.15	6.19	5.30	1.33	3.26	1.20	2.01	1.11	1.16	2.45	6.04	1.44	1.45	2.13	3.13	2.28	2.38	2.05	0.35	2.16	2.47	1.32	1.21	William Rigg	
	EUOC	1.33	3.17	4.21	6.32	10.49	13.04	19.23	24.53	26.26	29.52	31.12	33.13	34.24	35.40	38.25	44.29	46.13	47.58	50.11	53.24	55.52	58.30	1:00.35	1:01.10	1:03.26	1:06.13	1:07.45	1:09.06	EUOC	
3	Chris Galloway	1.39	1.56	0.50	1.54	5.36	1.49	5.46	6.51	1.34	3.19	1.12	2.11	1.21	3.14	2.49	5.17	1.25	1.48	1.49	3.00	2.16	2.01	2.07	0.33	1.56	3.02	1.35	1.10	Chris Galloway	
	INT	1.39	3.35	4.25	6.19	11.55	13.44	19.30	26.21	27.55	31.14	32.26	34.37	35.58	39.12	42.01	47.18	48.43	50.31	52.20	55.20	57.36	59.37	1:01.44	1:02.17	1:04.13	1:07.15	1:08.50	1:10.00	INT	
4	Emma Johannson	1.38	2.07	2.11	2.24	4.26	2.19	6.50	5.24	1.31	3.17	1.18	2.12	1.23	1.31	2.34	5.21	1.16	1.50	1.45	2.56	2.21	2.23	2.22	0.33	2.17	3.07	1.36	1.22	Emma Johannson	
	Domnarvet GoIF	1.38	3.45	5.56	8.20	12.46	15.05	21.55	27.19	28.50	32.07	33.25	35.37	37.00	38.31	41.05	46.26	47.42	49.32	51.17	54.13	56.34	58.57	1:01.19	1:01.52	1:04.09	1:07.16	1:08.52	1:10.14	Domnarvet GoIF	
5	Andrew Barr	1.32	1.46	1.00	2.04	4.53	1.59	7.09	5.23	1.35	3.11	1.23	2.16	1.20	2.00	2.45	5.35	1.25	1.50	1.46	3.07	2.52	2.29	1.47	0.35	2.34	3.05	1.51	1.16	Andrew Barr	
	MOR	1.32	3.18	4.18	6.22	11.15	13.14	20.23	25.46	27.21	30.32	31.55	34.11	35.31	37.31	40.16	45.51	47.16	49.06	50.52	53.59	56.51	59.20	1:01.07	1:01.42	1:04.16	1:07.21	1:09.12	1:10.28	MOR	
6	Kristin Lofgren	1.40	1.44	1.00	2.10	7.36	1.59	6.26	5.29	1.30	2.56	1.19	1.58	1.22	1.23	2.29	5.33	1.18	2.01	1.40	3.16	2.26	2.31	1.42	0.32	2.22	3.39	1.36	1.24	Kristin Lofgren	
	Varegg	1.40	3.24	4.24	6.34	14.10	16.09	22.35	28.04	29.34	32.30	33.49	35.47	37.09	38.32	41.01	46.34	47.52	49.53	51.33	54.49	57.15	59.46	1:01.28	1:02.00	1:04.22	1:08.01	1:09.37	1:11.01	Varegg	
7	Jessica Tullie	1.40	1.49	1.14	2.15	4.53	1.53	7.02	5.16	1.36	3.49	1.34	2.29	1.26	1.40	2.36	5.13	1.21	1.48	1.50	3.06	2.50	2.34	2.29	0.35	2.29	2.55	1.46	1.25	Jessica Tullie	
	BASOC	1.40	3.29	4.43	6.58	11.51	13.44	20.46	26.02	27.38	31.27	33.01	35.30	36.56	38.36	41.12	46.25	47.46	49.34	51.24	54.30	57.20	59.54	1:02.23	1:02.58	1:05.27	1:08.22	1:10.08	1:11.33	BASOC	
8	Sara Eskilsson	1.27	1.46	0.58	2.12	5.54	2.08	6.33	5.23	1.46	3.17	1.28	2.19	1.24	1.33	3.47	5.27	1.31	1.53	1.48	3.02	2.36	2.27	1.57	0.34	2.18	3.30	1.39	1.27	Sara Eskilsson	
	Alfta-Osa OK	1.27	3.13	4.11	6.23	12.17	14.25	20.58	26.21	28.07	31.24	32.52	35.11	36.35	38.08	41.55	47.22	48.53	50.46	52.34	55.36	58.12	1:00.39	1:02.36	1:03.10	1:05.28	1:08.58	1:10.37	1:12.04	Alfta-Osa OK	
9	Anna Bachman	1.36	1.40	0.56	2.10	7.12	2.31	6.03	5.04	1.25	2.56	1.15	2.07	1.16	1.24	2.28	6.59	1.39	1.54	1.52	3.14	2.42	2.22	1.54	0.32	2.16	3.33	1.43	1.25	Anna Bachman	
	IFK Lidingo SOK	1.36	3.16	4.12	6.22	13.34	16.05	22.08	27.12	28.37	31.33	32.48	34.55	36.11	37.35	40.03	47.02	48.41	50.35	52.27	55.41	58.23	1:00.45	1:02.39	1:03.11	1:05.27	1:09.00	1:10.43	1:12.08	IFK Lidingo SOK	
10	Claire Ward	1.58	1.54	1.04	2.18	5.21	1.59	6.12	5.39	1.37	3.51	1.26	2.22	1.26	1.32	2.47	5.23	1.25	1.58	2.02	3.30	2.37	2.33	1.59	0.37	2.21	3.07	1.59	1.34	Claire Ward	
	ESOC	1.58	3.52	4.56	7.14	12.35	14.34	20.46	26.25	28.02	31.53	33.19	35.41	37.07	38.39	41.26	46.49	48.14	50.12	52.14	55.44	58.21	1:00.54	1:02.53	1:03.30	1:05.51	1:08.58	1:10.57	1:12.31	ESOC	
11	Daniel Stansfield	3.46	2.00	0.52	2.07	5.36	3.42	6.45	4.40	1.25	3.14	1.17	2.00	1.19	1.55	2.34	5.17	1.14	1.39	1.40	3.25	3.06	2.17	1.52	0.38	2.13	3.04	1.37	1.21	Daniel Stansfield	
	FVO	3.46	5.46	6.38	8.45	14.21	18.03	24.48	29.28	30.53	34.07	35.24	37.24	38.43	40.38	43.12	48.29	49.43	51.22	53.02	56.27	59.33	1:01.50	1:03.42	1:04.20	1:06.33	1:09.37	1:11.14	1:12.35	FVO	
12	Alva Olsson	1.36	1.43	2.11	2.45	8.34	2.02	6.39	5.07	1.28	3.17	1.22	2.06	1.28	1.35	2.36	5.12	1.12	1.45	1.51	3.05	2.20	2.16	2.21	0.34	2.23	3.03	1.33	1.14	Alva Olsson	
	Linkopings OK	1.36	3.19	5.30	8.15	16.49	18.51	25.30	30.37	32.05	35.22	36.44	38.50	40.18	41.53	44.29	49.41	50.53	52.38	54.29	57.34	59.54	1:02.10	1:04.31	1:05.05	1:07.28	1:10.31	1:12.04	1:13.18	Linkopings OK	
13	Lilian Forsgren	1.42	1.47	1.54	2.52	5.17	1.58	7.10	7.08	1.35	3.20	1.25	2.18	1.23	1.30	2.40	5.44	1.21	1.51	1.49	3.26	2.36	2.25	1.57	0.31	2.20	3.04	1.39	1.27	Lilian Forsgren	
	OK Tisaren	1.42	3.29	5.23	8.15	13.32	15.30	22.40	29.48	31.23	34.43	36.08	38.26	39.49	41.19	43.59	49.43	51.04	52.55	54.44	58.10	1:00.46	1:03.11	1:05.08	1:05.39	1:07.59	1:11.03	1:12.42	1:14.09	OK Tisaren	
14	Thomas Wilson	1.37	1.43	0.58	2.09	10.49	1.48	6.35	4.57	1.46	3.32	1.18	2.45	1.16	1.28	2.33	5.50	1.40	2.11	1.56	3.39	2.24	2.23	1.41	0.32	2.14	3.00	1.38	1.25	Thomas Wilson	
	CLYDE	1.37	3.20	4.18	6.27	17.16	19.04	25.39	30.36	32.22	35.54	37.12	39.57	41.13	42.41	45.14	51.04	52.44	54.55	56.51	1:00.30	1:02.54	1:05.17	1:06.58	1:07.30	1:09.44	1:12.44	1:14.22	1:15.47	CLYDE	
15	Karolin Ohlsson	1.52	2.01	1.50	2.23	5.25	2.22	7.16	5.51	2.19	3.18	1.22	2.23	1.29	1.43	2.40	5.30	1.35	2.19	2.18	3.07	3.24	2.24	2.19	0.37	2.11	3.27	1.42	1.36	Karolin Ohlsson	
	Jarla Orientering	1.52	3.53	5.43	8.06	13.31	15.53	23.09	29.00	31.19	34.37	35.59	38.22	39.51	41.34	44.14	49.44	51.19	53.38	55.56	59.03	1:02.27	1:04.51	1:07.10	1:07.47	1:09.58	1:13.25	1:15.07	1:16.43	Jarla Orientering	
16	Callum White	1.42	1.48	1.23	2.14	5.37	2.29	7.20	5.53	1.35	4.04	1.32	2.20	1.24	1.30	2.55	9.19	1.23	2.00	1.47	3.02	2.31	2.32	2.08	0.34	2.18	3.32	1.29	1.16	Callum White	
	INVOC	1.42	3.30	4.53	7.07	12.44	15.13	22.33	28.26	30.01	34.05	35.37	37.57	39.21	40.51	43.46	53.05	54.28	56.28	58.15	1:01.17	1:03.48	1:06.20	1:08.28	1:09.02	1:11.20	1:14.52	1:16.21	1:17.37	INVOC	
17	Maria Magnusson	1.45	1.55	1.02	2.27	6.04	2.07	6.51	5.52	1.31	3.12	1.38	2.39	1.54	1.57	3.06	6.22	1.53	1.59	1.57	3.39	3.01	2.52	2.30	0.38	2.34	3.49	1.55	1.38	Maria Magnusson	
	Savedalens AIK	1.45	3.40	4.42	7.09	13.13	15.20	22.11	28.03	29.34	32.46	34.24	37.03	38.57	40.54	44.00	50.22	52.15	54.14	56.11	59.50	1:02.51	1:05.43	1:08.13	1:08.51	1:11.25	1:15.14	1:17.09	1:18.47	Savedalens AIK	
18	Hakan Carlsson	1.43	1.44	0.57	2.19	7.30	1.59	7.17	5.30	1.44	3.25	1.55	2.20	1.25	1.40	2.59	5.59	1.16	1.56	1.53	3.20	5.56	3.00	1.43	0.34	2.35	3.12	1.48	1.32	Hakan Carlsson	
		1.43	3.27	4.24	6.43	14.13	16.12	23.29	28.59	30.43	34.08	36.03	38.23	39.48	41.28	44.27	50.26	51.42	53.38	55.31	58.51	1:04.47	1:07.47	1:09.30	1:10.04	1:12.39	1:15.51	1:17.39	1:19.11		
19	Dave Robertson	1.52	2.23	1.10	2.48	5.50	2.07	7.22	5.42	2.08	3.24	1.30	2.45	1.26	1.39	2.44	7.21	2.07	1.53	1.57	3.29	2.40	2.49	2.00	0.38	3.15	3.17	1.58	1.24	Dave Robertson	
	CLYDE	1.52	4.15	5.25	8.13	14.03	16.10	23.32	29.14	31.22	34.46	36.16	39.01	40.27	42.06	44.50	52.11	54.18	56.11	58.08	1:01.37	1:04.17	1:07.06	1:09.06	1:09.44	1:12.59	1:16.16	1:18.14	1:19.38	CLYDE	
20	Will Hensman	1.45	2.02	1.18	2.29	6.30	2.09	6.52	6.02	1.41	3.19	1.28	5.29	1.28	2.44	2.54	5.47	1.24	2.00	2.03	3.15	2.50	2.28	2.09	0.35	2.31	3.08	2.04	1.35	Will Hensman	
	FVO	1.45	3.47	5.05	7.34	14.04	16.13	23.05	29.07	30.48	34.07	35.35	41.04	42.32	45.16	48.10	53.57	55.21	57.21	59.24	1:02.39	1:05.29	1:07.57	1:10.06	1:10.41	1:13.12	1:16.20	1:18.24	1:19.59	FVO	
21	Ross McMurtrie	1.43	1.53	0.56	2.13	4.51	2.27	7.15	7.48	1.43	4.12	1.35	2.17	1.31	1.46	2.59	5.49	1.37	1.58	2.10	3.35	3.55	3.00	2.11	0.40	2.30	4.21	2.03	1.45	Ross McMurtrie	
	MAROC	1.43	3.36	4.32	6.45	11.36	14.03	21.18	29.06	30.49	35.01	36.36	38.53	40.24	42.10	45.09	50.58	52.35	54.33	56.43	1:00.18	1:04.13	1:07.13	1:09.24	1:10.04	1:12.34	1:16.55	1:18.58	1:20.43	MAROC	
22	Charlotte Watson	1.52	1.53	1.17	2.24	5.17	2.22	8.03	6.19	1.51	3.33	1.38	2.34	1.37	2.04	3.24	6.29	1.35	2.21	2.05	3.20	2.55	2.47	2.02	0.40	2.50	3.41	2.15	1.47	Charlotte Watson	
	EUOC	1.52	3.45	5.02	7.26	12.43	15.05	23.08	29.27	31.18	34.51	36.29	39.03	40.40	42.44	46.08	52.37	54.12	56.33	58.38	1:01.58	1:04.53	1:07.40	1:09.42	1:10.22	1:13.12	1:16.53	1:19.08	1:20.55	EUOC	
23	Ewan McMillan	1.38	3.09	0.58	1.55	5.31	3.43	7.27	4.51	1.37	3.48	1.28	2.27	1.32	1.47	3.29	7.56	1.34	3.23	1.53	3.42	3.06	2.43	2.11	0.36	2.23	3.40	1.50	1.18	Ewan McMillan	
	MAROC	1.38	4.47	5.45	7.40	13.11	16.54	24.21	29.12	30.49	34.37	36.05	38.32	40.04	41.51	45.20	53.16	54.50	58.13	1:00.06	1:03.48	1:06.54	1:09.37	1:11.48	1:12.24	1:14.47	1:18.27	1:20.17	1:21.35	MAROC	
24	Helen Bridle	1.40	1.52	1.26	2.40	5.57	2.02	7.31	5.20	1.45	6.35	1.27	2.26	1.53	1.56	3.23	6.03	1.44	2.09	2.01	3.37	3.28	2.53	1.58	0.38	2.51	4.58	2.03	1.41	Helen Bridle	
	ESOC	1.40	3.32	4.58	7.38	13.35	15.37	23.08	28.28	30.13	36.48	38.15	40.41	42.34	44.30	47.53	53.56	55.40	57.49	59.50	1:03.27	1:06.55	1:09.48	1:11.46	1:12.24	1:15.15	1:20.13	1:22.16	1:23.57	ESOC	
25	Jari Pekkarinen	1.58	2.07	1.30	2.43	6.10	2.32	8.03	6.14	3.08	3.57	2.01	2.46	1.41	1.32	2.56	7.03	1.35	2.12	2.03	3.49	3.05	2.49	2.22	0.39	2.45	3.31	1.53	1.32	Jari Pekkarinen	
	KFO	1.58	4.05	5.35	8.18	14.28	17.00	25.03	31.17	34.25	38.22	40.23	43.09	44.50	46.22	49.18	56.21	57.56	1:00.08	1:02.11	1:06.00	1:09.05	1:11.54	1:14.16	1:14.55	1:17.40	1:21.11	1:23.04	1:24.36	KFO	
26	Lena Eliasson	1.35	1.34	0.54	2.20	5.41	2.02	16.19	5.23	1.43	4.24	1.26	2.22	1.23	1.36	2.59	5.40	1.33	1.59	1.51	3.20	2.42	2.49	2.12	0.36	2.40	4.13	1.51	1.34	Lena Eliasson	
	Domnarvet GoIF	1.35	3.09	4.03	6.23	12.04	14.06	30.25	35.48	37.31	41.55	43.21	45.43	47.06	48.42	51.41	57.21	58.54	1:00.53	1:02.44	1:06.04	1:08.46	1:11.35	1:13.47	1:14.23	1:17.03	1:21.16	1:23.07	1:24.41	Domnarvet GoIF	
27	Rebecca Harding	1.51	2.07	1.21	3.38	6.22	2.19	8.45	6.33	1.50	4.07	1.38	2.38	1.39	1.55	3.05	6.13	1.34	1.55	2.00	3.35	3.52	2.54	2.05	0.39	2.53	4.13	2.08	1.42	Rebecca Harding	
	ESOC	1.51	3.58	5.19	8.57	15.19	17.38	26.23	32.56	34.46	38.53	40.31	43.09	44.48	46.43	49.48	56.01	57.35	59.30	1:01.30	1:05.05	1:08.57	1:11.51	1:13.56	1:14.35	1:17.28	1:21.41	1:23.49	1:25.31	ESOC	
28	Alistair Walker	1.57	2.02	1.26	2.37	6.05	2.52	7.28	6.54	1.59	4.32	1.38	3.18	1.48	2.57	3.21	5.53	1.33	2.18	1.57	3.25	3.07	2.59	2.23	0.39	3.18	5.12	1.45	1.33	Alistair Walker	
	MAROC	1.57	3.59	5.25	8.02	14.07	16.59	24.27	31.21	33.20	37.52	39.30	42.48	44.36	47.33	50.54	56.47	58.20	1:00.38	1:02.35	1:06.00	1:09.07	1:12.06	1:14.29	1:15.08	1:18.26	1:23.38	1:25.23	1:26.56	MAROC	
29	Matthew Galloway	1.49	1.52	1.58	2.24	10.59	2.36	6.21	6.24	1.43	4.24	1.24	2.38	1.49	2.35	3.10	6.03	1.39	2.04	2.08	3.35	2.49	2.45	3.53	0.49	2.39	3.56	1.45	1.45	Matthew Galloway	
	INT	1.49	3.41	5.39	8.03	19.02	21.38	27.59	34.23	36.06	40.30	41.54	44.32	46.21	48.56	52.06	58.09	59.48	1:01.52	1:04.00	1:07.35	1:10.24	1:13.09	1:17.02	1:17.51	1:20.30	1:24.26	1:26.11	1:27.56	INT	
30	Ray Ward	3.00	2.33	1.32	2.42	7.38	3.39	7.34	6.28	1.48	4.13	1.43	3.15	1.45	2.30	3.50	7.10	2.01	2.04	2.05	3.27	3.05	3.33	3.21	0.40	2.29	4.14	1.58	1.39	Ray Ward	
	ESOC	3.00	5.33	7.05	9.47	17.25	21.04	28.38	35.06	36.54	41.07	42.50	46.05	47.50	50.20	54.10	1:01.20	1:03.21	1:05.25	1:07.30	1:10.57	1:14.02	1:17.35	1:20.56	1:21.36	1:24.05	1:28.19	1:30.17	1:31.56	ESOC	
31	Fraser Purves	2.10	2.10	3.08	2.51	6.42	4.01	8.24	7.48	1.53	4.25	1.39	2.47	1.42	2.45	3.24	7.07	1.30	2.37	2.19	4.03	3.27	3.16	2.57	0.43	2.56	4.17	2.06	1.49	Fraser Purves	
	FVO	2.10	4.20	7.28	10.19	17.01	21.02	29.26	37.14	39.07	43.32	45.11	47.58	49.40	52.25	55.49	1:02.56	1:04.26	1:07.03	1:09.22	1:13.25	1:16.52	1:20.08	1:23.05	1:23.48	1:26.44	1:31.01	1:33.07	1:34.56	FVO	
32	Bryony Harding	2.13	2.18	1.41	2.53	11.54	2.38	8.33	6.38	2.19	4.24	2.01	3.19	1.50	2.12	3.30	9.24	1.49	2.22	2.29	4.06	3.04	3.12	2.15	0.41	2.55	3.50	2.16	1.47	Bryony Harding	
	EUOC	2.13	4.31	6.12	9.05	20.59	23.37	32.10	38.48	41.07	45.31	47.32	50.51	52.41	54.53	58.23	1:07.47	1:09.36	1:11.58	1:14.27	1:18.33	1:21.37	1:24.49	1:27.04	1:27.45	1:30.40	1:34.30	1:36.46	1:38.33	EUOC	
33	Katrina McLeod	2.04	2.19	1.24	3.01	8.05	2.44	11.12	7.49	2.01	5.18	1.44	2.46	1.45	2.21	3.38	7.11	1.57	2.19	2.26	4.19	3.39	3.28	3.12	0.43	4.06	4.23	2.46	1.58	Katrina McLeod	
	EUOC	2.04	4.23	5.47	8.48	16.53	19.37	30.49	38.38	40.39	45.57	47.41	50.27	52.12	54.33	58.11	1:05.22	1:07.19	1:09.38	1:12.04	1:16.23	1:20.02	1:23.30	1:26.42	1:27.25	1:31.31	1:35.54	1:38.40	1:40.38	EUOC	
34	Alec Keith	2.15	3.59	4.31	3.25	7.07	2.56	12.54	6.36	2.18	4.45	1.52	4.54	1.55	2.37	5.11	7.44	4.23	3.09	3.08	4.51	3.16	4.12	4.04	0.44	3.16	3.58	2.27	1.25	Alec Keith	
	INVOC	2.15	6.14	10.45	14.10	21.17	24.13	37.07	43.43	46.01	50.46	52.38	57.32	59.27	1:02.04	1:07.15	1:14.59	1:19.22	1:22.31	1:25.39	1:30.30	1:33.46	1:37.58	1:42.02	1:42.46	1:46.02	1:50.00	1:52.27	1:53.52	INVOC	
	Alex Carcas	1.36	1.37	0.56	2.03	4.15			4.57	1.33	3.21	1.12	2.02	1.27	1.38	2.44	5.36	1.17	1.52	1.44	3.18	2.17	2.09	1.51	0.32	2.01	3.12	1.15	1.11	Alex Carcas	
	INT	1.36	3.13	4.09	6.12	10.27		14.49	19.46	21.19	24.40	25.52	27.54	29.21	30.59	33.43	39.19	40.36	42.28	44.12	47.30	49.47	51.56	53.47	54.19	56.20	59.32	1:00.47	1:01.58	INT	
	Helena Jansson	1.32	1.42	1.02	2.07	4.31	1.50	5.51	4.52	1.26	3.01	1.16	2.15	1.22	1.36	2.29					2.56	2.20	3.20	2.27	0.58	2.53	4.31	2.03	2.19	Helena Jansson	
	Leksands OK	1.32	3.14	4.16	6.23	10.54	12.44	18.35	23.27	24.53	27.54	29.10	31.25	32.47	34.23	36.52				40.13	43.09	45.29	48.49	51.16	52.14	55.07	59.38	1:01.41	1:04.00	Leksands OK	
	Robin Galloway	2.43	3.21	1.23	2.18	11.14	2.53	7.17	6.25	1.49	5.41	1.26			1.49	3.02	6.35	2.56	2.13	2.14	3.59	3.24	2.43	2.37	0.48	2.37	3.37	1.36	1.43	Robin Galloway	
	INT	2.43	6.04	7.27	9.45	20.59	23.52	31.09	37.34	39.23	45.04	46.30		51.05	52.54	55.56	1:02.31	1:05.27	1:07.40	1:09.54	1:13.53	1:17.17	1:20.00	1:22.37	1:23.25	1:26.02	1:29.39	1:31.15	1:32.58	INT	
	Stephen O'Reilly	2.22	11.28	1.15	3.22	5.42	2.27	11.32	7.26	1.40	6.54	1.01	2.51	1.39	1.45	5.09														Stephen O'Reilly	
	FERMO	2.22	13.50	15.05	18.27	24.09	26.36	38.08	45.34	47.14	54.08	55.09	58.00	59.39	1:01.24	1:06.33														FERMO