Pos	Name	S-1 (125)	1-2 (133)	2-3 (134)	3-4 (124)	4-5 (135)	5-6 (139)	6-7 (120)	7-8 (200)	8-F	Name	
	Club										Club	
1	Fredrik Westlund	1.42	2.49	0.50	2.11	2.27	1.20	1.59	0.53	0.59	Fredrik Westlund	
	Kils OK	1.42	4.31	5.21	7.32	9.59	11.19	13.18	14.11	15.10	Kils OK	
2	Nils Johansson	2.51	2.43	1.33	2.27	2.45	1.39	2.23	1.11	1.34	Nils Johansson	
	Västvärmlands OK	2.51	5.34	7.07	9.34	12.19	13.58	16.21	17.32	19.06	Västvärmlands OK	
3	Elin Boman	2.47	3.18	1.32	6.06	3.30	2.07	3.18	1.19	1.24	Elin Boman	
	Skattkärrs IF	2.47	6.05	7.37	13.43	17.13	19.20	22.38	23.57	25.21	Skattkärrs IF	
4	Clara Boman	4.05	4.08	3.04	3.43	4.50	3.56	3.31	3.00	1.43	Clara Boman	
	Skattkärrs IF	4.05	8.13	11.17	15.00	19.50	23.46	27.17	30.17	32.00	Skattkärrs IF