Pos	Name	S-1 (60)	1-2 (58)	2-3 (45)	3-4 (37)	4-5 (40)	5-6 (43)	6-7 (49)	7-8 (125)	8-9 (128)	9-10 (155)	10-11 (159)	11-12 (166)	12-13 (82)	13-14 (117)	14-15 (110)	15-16 (105)	16-17 (62)	17-18 (35)	18-19 (31)	19-20 (74)	20-21 (77)	21-22 (90)	22-23 (100)	23-F	Name	
	Club																									Club	
1	Mathias Hallmén	2.21	0.46	3.08	3.14	1.29	2.10	3.00	15.59	0.48	3.36	4.41	2.30	4.05	6.03	2.11	3.35	7.15	2.11	2.21	7.54	2.14	3.50	0.44	0.25	Mathias Hallmén	
	Attunda OK	2.21	3.07	6.15	9.29	10.58	13.08	16.08	32.07	32.55	36.31	41.12	43.42	47.47	53.50	56.01	59.36	1:06.51	1:09.02	1:11.23	1:19.17	1:21.31	1:25.21	1:26.05	1:26.30	Attunda OK	
2	Patrik Martner	2.52	0.43	3.05	3.31	1.42	2.38	2.55	16.24	0.54	3.46	3.42	2.26	3.45	6.14	2.22	3.29	7.38	2.15	2.42	8.19	2.08	3.35	0.46	0.29	Patrik Martner	
	IFK Göteborg	2.52	3.35	6.40	10.11	11.53	14.31	17.26	33.50	34.44	38.30	42.12	44.38	48.23	54.37	56.59	1:00.28	1:08.06	1:10.21	1:13.03	1:21.22	1:23.30	1:27.05	1:27.51	1:28.20	IFK Göteborg	
3	Erik Lind	2.21	0.49	3.22	3.16	1.30	2.35	2.39	16.21	0.52	3.47	3.31	2.16	3.48	6.35	2.40	3.31	7.50	2.20	2.26	8.51	1.58	5.13	0.48	0.26	Erik Lind	
	IFK Umeå	2.21	3.10	6.32	9.48	11.18	13.53	16.32	32.53	33.45	37.32	41.03	43.19	47.07	53.42	56.22	59.53	1:07.43	1:10.03	1:12.29	1:21.20	1:23.18	1:28.31	1:29.19	1:29.45	IFK Umeå	
4	Henrik Berggren	2.28	0.46	3.32	3.24	1.33	2.38	2.36	17.05	0.57	3.44	3.41	2.16	3.40	6.39	2.17	3.47	8.00	2.27	2.25	8.42	2.12	3.46	0.46	0.27	Henrik Berggren	
	OK Denseln	2.28	3.14	6.46	10.10	11.43	14.21	16.57	34.02	34.59	38.43	42.24	44.40	48.20	54.59	57.16	1:01.03	1:09.03	1:11.30	1:13.55	1:22.37	1:24.49	1:28.35	1:29.21	1:29.48	OK Denseln	
5	Lasse Jansson	2.24	0.43	3.52	4.22	1.52	2.26	2.49	16.01	0.53	3.43	4.14	2.14	4.14	6.36	2.06	3.40	8.57	2.31	2.49	8.29	2.08	4.33	0.52	0.32	Lasse Jansson	
	Gävle OK	2.24	3.07	6.59	11.21	13.13	15.39	18.28	34.29	35.22	39.05	43.19	45.33	49.47	56.23	58.29	1:02.09	1:11.06	1:13.37	1:16.26	1:24.55	1:27.03	1:31.36	1:32.28	1:33.00	Gävle OK	
6	Magnus Persson	2.24	0.40	3.06	3.18	1.26	2.08	2.55	17.24	0.59	4.06	3.29	2.18	3.57	6.20	2.45	3.57	12.03	2.25	2.09	8.08	2.19	3.40	0.46	0.28	Magnus Persson	
	OK Tisaren	2.24	3.04	6.10	9.28	10.54	13.02	15.57	33.21	34.20	38.26	41.55	44.13	48.10	54.30	57.15	1:01.12	1:13.15	1:15.40	1:17.49	1:25.57	1:28.16	1:31.56	1:32.42	1:33.10	OK Tisaren	
7	Liutauras Bilevicius	2.31	1.06	4.00	3.28	1.30	2.25	3.17	16.51	0.58	4.16	4.27	2.35	4.15	6.21	2.25	3.34	7.31	4.10	2.37	8.19	2.12	4.08	0.50	0.29	Liutauras Bilevicius	
	OK Linné	2.31	3.37	7.37	11.05	12.35	15.00	18.17	35.08	36.06	40.22	44.49	47.24	51.39	58.00	1:00.25	1:03.59	1:11.30	1:15.40	1:18.17	1:26.36	1:28.48	1:32.56	1:33.46	1:34.15	OK Linné	
8	Jacek Morawski	2.31	1.21	3.27	4.00	1.29	2.36	3.56	17.42	1.03	4.06	4.01	2.17	3.54	6.21	3.05	3.48	7.15	2.47	2.53	8.19	2.06	4.10	0.48	0.27	Jacek Morawski	
	Rehns BK	2.31	3.52	7.19	11.19	12.48	15.24	19.20	37.02	38.05	42.11	46.12	48.29	52.23	58.44	1:01.49	1:05.37	1:12.52	1:15.39	1:18.32	1:26.51	1:28.57	1:33.07	1:33.55	1:34.22	Rehns BK	
9	Erik Ivarsson Sandberg	2.40	0.44	3.21	3.27	1.32	2.36	2.40	17.34	0.55	3.56	3.57	2.38	4.15	6.49	2.36	4.01	8.37	2.22	2.16	9.06	2.42	4.19	0.51	0.29	Erik Ivarsson Sandberg	
	OK Denseln	2.40	3.24	6.45	10.12	11.44	14.20	17.00	34.34	35.29	39.25	43.22	46.00	50.15	57.04	59.40	1:03.41	1:12.18	1:14.40	1:16.56	1:26.02	1:28.44	1:33.03	1:33.54	1:34.23	OK Denseln	
10	Ulf Troeng	2.28	0.53	3.43	3.47	1.39	2.36	2.44	18.13	0.54	4.03	4.16	2.34	4.15	6.33	2.36	3.45	8.25	2.32	2.32	8.50	2.40	3.27	0.43	0.26	Ulf Troeng	
	OK Linné	2.28	3.21	7.04	10.51	12.30	15.06	17.50	36.03	36.57	41.00	45.16	47.50	52.05	58.38	1:01.14	1:04.59	1:13.24	1:15.56	1:18.28	1:27.18	1:29.58	1:33.25	1:34.08	1:34.34	OK Linné	
11	Gustav Nordström	2.21	0.47	3.43	3.12	1.32	2.20	4.29	17.28	0.56	4.00	4.12	2.26	4.21	6.55	2.13	3.53	8.01	2.33	2.33	9.13	2.48	3.47	0.48	0.27	Gustav Nordström	
	Gävle OK	2.21	3.08	6.51	10.03	11.35	13.55	18.24	35.52	36.48	40.48	45.00	47.26	51.47	58.42	1:00.55	1:04.48	1:12.49	1:15.22	1:17.55	1:27.08	1:29.56	1:33.43	1:34.31	1:34.58	Gävle OK	
12	Leif Bader	2.39	0.49	3.41	3.54	1.32	2.15	2.47	16.41	0.54	3.50	4.03	2.17	3.59	11.10	4.18	3.27	7.44	2.42	2.28	8.23	2.10	3.24	0.47	0.26	Leif Bader	
	OK Kåre	2.39	3.28	7.09	11.03	12.35	14.50	17.37	34.18	35.12	39.02	43.05	45.22	49.21	1:00.31	1:04.49	1:08.16	1:16.00	1:18.42	1:21.10	1:29.33	1:31.43	1:35.07	1:35.54	1:36.20	OK Kåre	
13	Arturs Paulins	2.38	0.50	3.32	3.37	1.56	2.38	3.08	17.56	0.54	3.46	3.26	2.14	4.03	6.32	2.15	3.59	8.08	2.41	2.31	13.25	2.02	3.19	0.43	0.22	Arturs Paulins	
	Rehns BK	2.38	3.28	7.00	10.37	12.33	15.11	18.19	36.15	37.09	40.55	44.21	46.35	50.38	57.10	59.25	1:03.24	1:11.32	1:14.13	1:16.44	1:30.09	1:32.11	1:35.30	1:36.13	1:36.35	Rehns BK	
14	Patrik Lind	3.05	1.00	3.55	3.30	1.45	2.35	2.38	18.13	1.08	4.32	3.58	2.29	4.05	7.19	2.44	3.54	8.16	3.01	2.29	8.27	2.15	4.32	0.59	0.28	Patrik Lind	
	Ärla IF	3.05	4.05	8.00	11.30	13.15	15.50	18.28	36.41	37.49	42.21	46.19	48.48	52.53	1:00.12	1:02.56	1:06.50	1:15.06	1:18.07	1:20.36	1:29.03	1:31.18	1:35.50	1:36.49	1:37.17	Ärla IF	
15	Martin Norling	2.40	0.48	3.26	3.42	2.12	2.18	2.44	18.06	1.02	3.46	3.37	2.26	3.56	8.23	3.16	4.13	9.19	2.57	2.33	8.46	2.26	3.27	0.48	0.29	Martin Norling	
	Söders-Tyresö	2.40	3.28	6.54	10.36	12.48	15.06	17.50	35.56	36.58	40.44	44.21	46.47	50.43	59.06	1:02.22	1:06.35	1:15.54	1:18.51	1:21.24	1:30.10	1:32.36	1:36.03	1:36.51	1:37.20	Söders-Tyresö	
16	Ivan Forsgren	2.31	0.43	4.02	4.30	1.53	2.37	4.21	17.08	0.53	4.03	4.27	2.13	3.58	7.37	2.53	3.42	8.14	2.21	2.35	8.40	2.16	4.35	0.46	0.26	Ivan Forsgren	
	OK Tisaren	2.31	3.14	7.16	11.46	13.39	16.16	20.37	37.45	38.38	42.41	47.08	49.21	53.19	1:00.56	1:03.49	1:07.31	1:15.45	1:18.06	1:20.41	1:29.21	1:31.37	1:36.12	1:36.58	1:37.24	OK Tisaren	
17	Jonas Engström	2.29	0.45	3.22	3.53	1.46	2.29	3.05	16.37	1.03	4.40	3.24	2.22	3.53	6.00	2.05	3.32	7.53	2.24	9.23	9.30	2.12	3.27	0.47	0.26	Jonas Engström	
	OK Hällen	2.29	3.14	6.36	10.29	12.15	14.44	17.49	34.26	35.29	40.09	43.33	45.55	49.48	55.48	57.53	1:01.25	1:09.18	1:11.42	1:21.05	1:30.35	1:32.47	1:36.14	1:37.01	1:37.27	OK Hällen	
18	Oskar Daniels	2.19	0.44	3.52	3.37	1.32	2.19	2.37	19.29	0.55	3.53	4.41	2.20	4.04	6.26	2.05	4.21	7.53	2.37	5.19	8.26	2.23	4.23	0.49	0.29	Oskar Daniels	
	Attunda OK	2.19	3.03	6.55	10.32	12.04	14.23	17.00	36.29	37.24	41.17	45.58	48.18	52.22	58.48	1:00.53	1:05.14	1:13.07	1:15.44	1:21.03	1:29.29	1:31.52	1:36.15	1:37.04	1:37.33	Attunda OK	
19	Oskar Ljungqvist	2.54	0.44	3.26	3.47	1.39	2.21	2.36	18.42	0.58	4.02	3.35	2.30	4.14	7.15	2.49	4.02	8.29	2.28	2.50	10.09	2.37	4.09	0.55	0.30	Oskar Ljungqvist	
	IK Hakarpspojkarna	2.54	3.38	7.04	10.51	12.30	14.51	17.27	36.09	37.07	41.09	44.44	47.14	51.28	58.43	1:01.32	1:05.34	1:14.03	1:16.31	1:19.21	1:29.30	1:32.07	1:36.16	1:37.11	1:37.41	IK Hakarpspojkarna	
20	Anders Håkansson	2.30	0.54	3.51	3.45	1.46	2.22	3.26	18.13	0.59	4.34	3.47	2.44	3.58	7.24	2.48	4.00	8.17	2.38	2.45	9.24	2.33	3.54	0.50	0.28	Anders Håkansson	
	OK Linné	2.30	3.24	7.15	11.00	12.46	15.08	18.34	36.47	37.46	42.20	46.07	48.51	52.49	1:00.13	1:03.01	1:07.01	1:15.18	1:17.56	1:20.41	1:30.05	1:32.38	1:36.32	1:37.22	1:37.50	OK Linné	
21	Theo Fleurent	2.33	0.46	3.31	3.46	1.58	2.47	2.57	20.18	1.04	4.10	3.43	2.34	4.10	6.57	2.32	4.14	8.36	2.44	2.29	8.58	4.24	4.11	0.58	0.29	Theo Fleurent	
	OK Denseln	2.33	3.19	6.50	10.36	12.34	15.21	18.18	38.36	39.40	43.50	47.33	50.07	54.17	1:01.14	1:03.46	1:08.00	1:16.36	1:19.20	1:21.49	1:30.47	1:35.11	1:39.22	1:40.20	1:40.49	OK Denseln	
22	Ross Smith	2.51	0.56	3.27	4.01	2.05	2.24	3.49	19.06	0.59	4.04	3.39	2.24	4.50	7.19	2.46	4.07	8.53	2.45	2.44	9.30	2.45	4.25	0.51	0.25	Ross Smith	
	OK Linné	2.51	3.47	7.14	11.15	13.20	15.44	19.33	38.39	39.38	43.42	47.21	49.45	54.35	1:01.54	1:04.40	1:08.47	1:17.40	1:20.25	1:23.09	1:32.39	1:35.24	1:39.49	1:40.40	1:41.05	OK Linné	
23	Simon Eklöv	2.39	0.56	3.37	3.40	2.02	2.51	3.04	20.44	1.07	4.06	4.36	2.38	4.40	7.12	2.38	4.07	8.20	2.38	2.56	8.42	2.29	4.24	0.46	0.28	Simon Eklöv	
	OK Linné	2.39	3.35	7.12	10.52	12.54	15.45	18.49	39.33	40.40	44.46	49.22	52.00	56.40	1:03.52	1:06.30	1:10.37	1:18.57	1:21.35	1:24.31	1:33.13	1:35.42	1:40.06	1:40.52	1:41.20	OK Linné	
24	Simon Hedlund	2.55	1.03	4.14	4.03	2.30	2.21	3.33	18.53	1.21	4.53	3.35	2.34	4.14	7.17	2.51	3.47	8.46	2.50	2.28	8.53	2.29	4.53	0.46	0.24	Simon Hedlund	
	Ärla IF	2.55	3.58	8.12	12.15	14.45	17.06	20.39	39.32	40.53	45.46	49.21	51.55	56.09	1:03.26	1:06.17	1:10.04	1:18.50	1:21.40	1:24.08	1:33.01	1:35.30	1:40.23	1:41.09	1:41.33	Ärla IF	
25	Janis Kums	3.16	0.44	3.12	3.46	1.31	2.01	2.59	16.25	0.56	3.39	6.43	6.24	3.32	6.19	2.27	3.17	12.20	2.30	4.40	8.04	2.17	3.33	0.43	0.23	Janis Kums	
	IK Hakarpspojkarna	3.16	4.00	7.12	10.58	12.29	14.30	17.29	33.54	34.50	38.29	45.12	51.36	55.08	1:01.27	1:03.54	1:07.11	1:19.31	1:22.01	1:26.41	1:34.45	1:37.02	1:40.35	1:41.18	1:41.41	IK Hakarpspojkarna	
26	Oscar Vångell	2.35	0.51	4.15	4.06	2.08	2.31	3.04	17.52	1.04	4.16	4.24	2.29	5.10	7.22	3.26	4.22	7.59	3.53	2.43	8.50	2.23	4.46	0.52	0.23	Oscar Vångell	
	Ärla IF	2.35	3.26	7.41	11.47	13.55	16.26	19.30	37.22	38.26	42.42	47.06	49.35	54.45	1:02.07	1:05.33	1:09.55	1:17.54	1:21.47	1:24.30	1:33.20	1:35.43	1:40.29	1:41.21	1:41.44	Ärla IF	
27	Mattias Andersson	2.32	0.47	3.46	4.46	1.38	2.39	3.01	19.50	1.02	4.03	4.04	2.52	4.32	7.18	3.03	4.30	10.49	2.40	2.17	9.20	2.35	3.56	0.49	0.25	Mattias Andersson	
	OK Tisaren	2.32	3.19	7.05	11.51	13.29	16.08	19.09	38.59	40.01	44.04	48.08	51.00	55.32	1:02.50	1:05.53	1:10.23	1:21.12	1:23.52	1:26.09	1:35.29	1:38.04	1:42.00	1:42.49	1:43.14	OK Tisaren	
28	Per-Åke Olsson	3.01	0.46	3.34	3.38	1.58	2.31	4.43	20.18	1.03	4.17	4.04	3.04	4.27	7.39	2.34	4.09	8.41	2.38	2.57	9.15	2.47	4.04	0.49	0.31	Per-Åke Olsson	
	OK Ravinen	3.01	3.47	7.21	10.59	12.57	15.28	20.11	40.29	41.32	45.49	49.53	52.57	57.24	1:05.03	1:07.37	1:11.46	1:20.27	1:23.05	1:26.02	1:35.17	1:38.04	1:42.08	1:42.57	1:43.28	OK Ravinen	
29	Johan Eriksson	3.52	1.14	3.31	3.31	2.12	3.53	3.24	18.05	1.04	4.29	3.54	3.08	4.15	7.19	3.06	4.20	9.07	2.58	3.16	9.15	2.17	3.59	0.51	0.29	Johan Eriksson	
	Gävle OK	3.52	5.06	8.37	12.08	14.20	18.13	21.37	39.42	40.46	45.15	49.09	52.17	56.32	1:03.51	1:06.57	1:11.17	1:20.24	1:23.22	1:26.38	1:35.53	1:38.10	1:42.09	1:43.00	1:43.29	Gävle OK	
30	Olof Eriksson	4.10	1.00	3.27	3.35	1.48	4.05	3.07	19.17	0.59	5.43	4.25	2.56	4.20	7.15	2.31	4.07	8.37	3.20	2.42	8.55	2.21	4.39	1.00	0.25	Olof Eriksson	
	OK Linné	4.10	5.10	8.37	12.12	14.00	18.05	21.12	40.29	41.28	47.11	51.36	54.32	58.52	1:06.07	1:08.38	1:12.45	1:21.22	1:24.42	1:27.24	1:36.19	1:38.40	1:43.19	1:44.19	1:44.44	OK Linné	
31	Johan Lindahl	3.14	0.39	3.59	3.43	1.34	2.27	3.05	18.43	1.04	4.19	3.50	2.46	4.12	7.23	3.09	4.17	8.53	2.56	4.28	11.03	2.57	5.42	1.01	0.35	Johan Lindahl	
	Täby OK	3.14	3.53	7.52	11.35	13.09	15.36	18.41	37.24	38.28	42.47	46.37	49.23	53.35	1:00.58	1:04.07	1:08.24	1:17.17	1:20.13	1:24.41	1:35.44	1:38.41	1:44.23	1:45.24	1:45.59	Täby OK	
32	Tommy Söderberg	4.19	0.59	3.24	5.33	1.39	2.50	3.06	19.17	1.11	5.14	5.11	2.34	4.05	8.03	2.45	3.58	8.12	2.35	2.35	9.52	2.41	4.50	0.55	0.31	Tommy Söderberg	
	OK Hällen	4.19	5.18	8.42	14.15	15.54	18.44	21.50	41.07	42.18	47.32	52.43	55.17	59.22	1:07.25	1:10.10	1:14.08	1:22.20	1:24.55	1:27.30	1:37.22	1:40.03	1:44.53	1:45.48	1:46.19	OK Hällen	
33	Jan Hollbeck	3.20	0.50	4.11	3.57	1.48	2.46	3.00	19.06	1.00	4.20	5.04	3.39	4.35	9.09	2.39	4.21	9.05	2.41	3.48	10.33	2.22	4.13	0.54	0.29	Jan Hollbeck	
	Bromma-Vällingby SOK	3.20	4.10	8.21	12.18	14.06	16.52	19.52	38.58	39.58	44.18	49.22	53.01	57.36	1:06.45	1:09.24	1:13.45	1:22.50	1:25.31	1:29.19	1:39.52	1:42.14	1:46.27	1:47.21	1:47.50	Bromma-Vällingby SOK	
34	John Persson	2.44	1.11	3.56	3.51	1.45	3.12	3.01	20.22	1.12	4.48	4.28	2.49	4.28	8.09	3.17	4.06	9.06	4.35	3.02	10.32	3.29	3.57	1.03	0.27	John Persson	
	IFK Göteborg	2.44	3.55	7.51	11.42	13.27	16.39	19.40	40.02	41.14	46.02	50.30	53.19	57.47	1:05.56	1:09.13	1:13.19	1:22.25	1:27.00	1:30.02	1:40.34	1:44.03	1:48.00	1:49.03	1:49.30	IFK Göteborg	
35	Björn Wistrand	2.36	0.56	4.16	3.43	1.39	2.31	2.49	19.40	1.00	4.30	3.50	2.30	5.06	7.00	8.15	4.13	9.20	3.08	2.49	10.06	2.53	5.16	0.55	0.33	Björn Wistrand	
	OK Hällen	2.36	3.32	7.48	11.31	13.10	15.41	18.30	38.10	39.10	43.40	47.30	50.00	55.06	1:02.06	1:10.21	1:14.34	1:23.54	1:27.02	1:29.51	1:39.57	1:42.50	1:48.06	1:49.01	1:49.34	OK Hällen	
36	Richard Robinson	3.22	1.06	5.10	3.49	1.51	2.34	4.17	19.01	1.05	4.45	4.08	2.52	6.44	8.16	2.50	4.10	9.22	3.04	3.09	11.15	2.35	4.52	0.51	0.25	Richard Robinson	
	OK Ravinen	3.22	4.28	9.38	13.27	15.18	17.52	22.09	41.10	42.15	47.00	51.08	54.00	1:00.44	1:09.00	1:11.50	1:16.00	1:25.22	1:28.26	1:31.35	1:42.50	1:45.25	1:50.17	1:51.08	1:51.33	OK Ravinen	
37	Pontus Karlsson	2.41	0.44	4.22	3.40	2.03	2.37	4.13	19.53	1.04	4.16	5.07	2.52	4.33	11.40	2.44	4.48	9.11	4.23	2.27	10.18	2.49	4.31	0.55	0.25	Pontus Karlsson	
	Attunda OK	2.41	3.25	7.47	11.27	13.30	16.07	20.20	40.13	41.17	45.33	50.40	53.32	58.05	1:09.45	1:12.29	1:17.17	1:26.28	1:30.51	1:33.18	1:43.36	1:46.25	1:50.56	1:51.51	1:52.16	Attunda OK	
38	Albin Pettersson	2.24	1.14	3.15	3.25	6.24	2.29	4.50	18.54	0.54	3.57	3.44	3.16	4.27	7.01	5.42	4.03	9.28	2.59	4.40	11.00	2.42	4.49	0.57	0.33	Albin Pettersson	
	OK Tisaren	2.24	3.38	6.53	10.18	16.42	19.11	24.01	42.55	43.49	47.46	51.30	54.46	59.13	1:06.14	1:11.56	1:15.59	1:25.27	1:28.26	1:33.06	1:44.06	1:46.48	1:51.37	1:52.34	1:53.07	OK Tisaren	
39	Jonathan Rosendahl	2.38	0.54	3.52	3.36	1.36	3.32	6.48	19.02	1.01	4.35	4.27	2.41	4.15	6.57	5.19	5.03	9.25	2.47	4.34	13.02	2.53	5.35	1.04	0.38	Jonathan Rosendahl	
	Ärla IF	2.38	3.32	7.24	11.00	12.36	16.08	22.56	41.58	42.59	47.34	52.01	54.42	58.57	1:05.54	1:11.13	1:16.16	1:25.41	1:28.28	1:33.02	1:46.04	1:48.57	1:54.32	1:55.36	1:56.14	Ärla IF	
40	Joakim Axelsson	3.06	0.59	4.36	12.36	1.56	2.44	2.51	19.13	0.55	4.27	5.08	3.31	4.49	8.38	2.50	4.24	9.00	2.43	3.51	10.06	2.36	4.26	0.55	0.28	Joakim Axelsson	
	Trollhättans SOK	3.06	4.05	8.41	21.17	23.13	25.57	28.48	48.01	48.56	53.23	58.31	1:02.02	1:06.51	1:15.29	1:18.19	1:22.43	1:31.43	1:34.26	1:38.17	1:48.23	1:50.59	1:55.25	1:56.20	1:56.48	Trollhättans SOK	
41	Joel Sjölander	2.53	0.52	3.48	4.17	1.41	3.11	3.39	19.45	1.10	4.44	6.25	3.36	4.42	8.08	6.47	4.09	9.38	3.23	7.54	10.51	2.39	5.06	1.01	0.32	Joel Sjölander	
	IFK Umeå	2.53	3.45	7.33	11.50	13.31	16.42	20.21	40.06	41.16	46.00	52.25	56.01	1:00.43	1:08.51	1:15.38	1:19.47	1:29.25	1:32.48	1:40.42	1:51.33	1:54.12	1:59.18	2:00.19	2:00.51	IFK Umeå	
42	Anders Frisk	2.44	0.47	4.04	3.57	3.17	2.41	4.10	21.24	1.06	4.36	10.28	3.12	4.22	7.51	2.56	4.33	9.56	5.23	3.59	11.29	2.49	5.03	1.00	0.33	Anders Frisk	
	Attunda OK	2.44	3.31	7.35	11.32	14.49	17.30	21.40	43.04	44.10	48.46	59.14	1:02.26	1:06.48	1:14.39	1:17.35	1:22.08	1:32.04	1:37.27	1:41.26	1:52.55	1:55.44	2:00.47	2:01.47	2:02.20	Attunda OK	
43	Johan Hamelius	2.32	1.33	3.37	3.27	4.19	2.23	2.43	17.15	0.54	4.36	6.35	2.59	6.31	11.20	3.29	6.07	13.27	4.11	4.06	14.15	2.45	4.09	1.04	0.36	Johan Hamelius	
	OK Linné	2.32	4.05	7.42	11.09	15.28	17.51	20.34	37.49	38.43	43.19	49.54	52.53	59.24	1:10.44	1:14.13	1:20.20	1:33.47	1:37.58	1:42.04	1:56.19	1:59.04	2:03.13	2:04.17	2:04.53	OK Linné	
44	Thomas Pettersson	3.32	0.49	4.21	4.11	1.52	3.59	4.33	22.53	1.06	5.07	4.43	3.13	4.37	8.44	3.14	6.31	10.23	3.27	4.24	11.57	4.53	5.39	1.00	0.33	Thomas Pettersson	
	IF Thor	3.32	4.21	8.42	12.53	14.45	18.44	23.17	46.10	47.16	52.23	57.06	1:00.19	1:04.56	1:13.40	1:16.54	1:23.25	1:33.48	1:37.15	1:41.39	1:53.36	1:58.29	2:04.08	2:05.08	2:05.41	IF Thor	
45	Marcus J Karlsson	5.03	0.41	5.24	4.20	4.07	3.42	7.31	22.35	1.08	5.29	6.12	2.39	5.10	10.09	3.02	7.10	13.25	3.08	9.32	18.07	3.05	6.08	1.06	0.40	Marcus J Karlsson	
	IK Hakarpspojkarna	5.03	5.44	11.08	15.28	19.35	23.17	30.48	53.23	54.31	1:00.00	1:06.12	1:08.51	1:14.01	1:24.10	1:27.12	1:34.22	1:47.47	1:50.55	2:00.27	2:18.34	2:21.39	2:27.47	2:28.53	2:29.33	IK Hakarpspojkarna	
	Göran Thimberg	5.10	2.54	3.33	3.35	2.27	2.35	4.08	19.52	1.05	4.01	4.06	2.31													Göran Thimberg	
	Söders-Tyresö	5.10	8.04	11.37	15.12	17.39	20.14	24.22	44.14	45.19	49.20	53.26	55.57													Söders-Tyresö	
	Dag Stridh	9.57	1.03	19.39	7.06	2.22	4.28	5.02																		Dag Stridh	
	Umeå OK	9.57	11.00	30.39	37.45	40.07	44.35	49.37																		Umeå OK	
	Kalle Larsson																									Kalle Larsson	
	Ärla IF																									Ärla IF	
	Göran Winblad																									Göran Winblad	
	Rehns BK																									Rehns BK	
	Oskar Carlborg																									Oskar Carlborg	
	OK Hällen																									OK Hällen	
	Henrik Hammas																									Henrik Hammas	
	Attunda OK																									Attunda OK	
	Hans Persson	4.18	0.43	4.48	3.29	3.59	3.01	3.21	19.44	1.00	4.36	6.12	3.35	9.02									7.31	0.59	0.33	Hans Persson	
	Gävle OK	4.18	5.01	9.49	13.18	17.17	20.18	23.39	43.23	44.23	48.59	55.11	58.46	1:07.48								1:13.23	1:20.54	1:21.53	1:22.26	Gävle OK	
	Markus Hederskog	3.27	0.48	4.32	4.16	1.42	2.40	3.05	20.44	1.59	4.34	10.38	2.54	4.10			4.27	11.05	3.01	3.39	13.51	3.23	5.01	0.52	0.24	Markus Hederskog	
	IK Hakarpspojkarna	3.27	4.15	8.47	13.03	14.45	17.25	20.30	41.14	43.13	47.47	58.25	1:01.19	1:05.29		1:17.55	1:22.22	1:33.27	1:36.28	1:40.07	1:53.58	1:57.21	2:02.22	2:03.14	2:03.38	IK Hakarpspojkarna	
	Carl Wiking	2.48	0.45	3.22	3.32	1.36	2.32	3.11	19.17	0.55	3.54	5.41	2.51											0.55	0.33	Carl Wiking	
	OK Kåre	2.48	3.33	6.55	10.27	12.03	14.35	17.46	37.03	37.58	41.52	47.33	50.24										54.59	55.54	56.27	OK Kåre	
	Giedrius Sabaliauskas	2.38	0.54	4.34	3.24	3.01	2.44	3.03	18.51	0.48	3.45														0.39	Giedrius Sabaliauskas	
	Rehns BK	2.38	3.32	8.06	11.30	14.31	17.15	20.18	39.09	39.57	43.42													57.56	58.35	Rehns BK	
	John Hartley	3.13	0.57	5.09	5.24	2.03	5.01	4.06	25.04	1.15	5.06	5.31	3.16	5.45	9.19	3.27	5.44								0.43	John Hartley	
	OK Ravinen	3.13	4.10	9.19	14.43	16.46	21.47	25.53	50.57	52.12	57.18	1:02.49	1:06.05	1:11.50	1:21.09	1:24.36	1:30.20							1:53.41	1:54.24	OK Ravinen	
	Roman Zbranek	2.40	0.48	3.26	4.06	1.42	2.30	3.27	19.02	1.20	4.13	4.17	2.17	4.11			4.12	9.44	2.58	3.43	10.33	2.41	4.13	0.57	0.32	Roman Zbranek	
	OK Hällen	2.40	3.28	6.54	11.00	12.42	15.12	18.39	37.41	39.01	43.14	47.31	49.48	53.59		1:03.52	1:08.04	1:17.48	1:20.46	1:24.29	1:35.02	1:37.43	1:41.56	1:42.53	1:43.25	OK Hällen	
	Jakob Enmark	2.32	0.44	3.12	3.19	1.37	2.23	2.53	19.19	0.53	4.02	4.02	2.35													Jakob Enmark	
	Gävle OK	2.32	3.16	6.28	9.47	11.24	13.47	16.40	35.59	36.52	40.54	44.56	47.31												1:03.53	Gävle OK	
	Henrik Wiklund	2.39	0.58	4.27	3.42	2.01	2.38	3.53	19.49	1.00	4.24															Henrik Wiklund	
	Bromma-Vällingby SOK	2.39	3.37	8.04	11.46	13.47	16.25	20.18	40.07	41.07	45.31														59.49	Bromma-Vällingby SOK	
	Nick Barrable	4.54	1.09	8.25																		6.31			1.26	Nick Barrable	
	OK Ravinen	4.54	6.03	14.28														25.55			46.53	53.24		1:03.07	1:04.33	OK Ravinen	
	Jean Baptiste Bourrin	2.26	4.21	3.26	3.50	1.41	2.13	2.47	18.36	0.55	4.02	3.41	2.33	3.48	7.29	2.54	6.58						6.05	1.00	0.34	Jean Baptiste Bourrin	
	OK Hällen	2.26	6.47	10.13	14.03	15.44	17.57	20.44	39.20	40.15	44.17	47.58	50.31	54.19	1:01.48	1:04.42	1:11.40					1:18.09	1:24.14	1:25.14	1:25.48	OK Hällen	
	Pontus Johansson	2.51	0.59	4.25	4.10	1.56	2.55	3.34	24.26	1.06	5.33	5.19	3.30											1.02	0.33	Pontus Johansson	
	OK Linné	2.51	3.50	8.15	12.25	14.21	17.16	20.50	45.16	46.22	51.55	57.14	1:00.44										1:05.23	1:06.25	1:06.58	OK Linné