KM - Lang - OL - Gohrisch, OL-Bad Schandau [04/03/2023]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
H21AK (Herren ab 21 A kurz) 2 12 D10 (Damen bis 10) 2 8 H55 (Herren ab 55) 11 20
H21AL (Herren ab 21 A lang) 9 22 H10 (Herren bis 10) 3 8 D60 (Damen ab 60) 5 11
D19AK (Damen ab 19 A kurz) 2 12 D35 (Damen ab 35) 1 20 H60 (Herren ab 60) 7 16
D19AL (Damen ab 19 A lang) 7 20 H35 (Herren ab 35) 4 22 D65 (Damen ab 65) 2 11
H18 (Herren bis 18) 4 23 D40 (Damen ab 40) 2 18 H65 (Herren ab 65) 4 16
D16 (Damen bis 16) 6 12 H40 (Herren ab 40) 4 23 D70 (Damen ab 70) 1 11
H16 (Herren bis 16) 12 12 D45 (Damen ab 45) 7 18 D75 (Damen ab 75) 1 11
D14 (Damen bis 14) 7 12 H45 (Herren ab 45) 3 23 H75 (Herren ab 75) 4 11
H14 (Herren bis 14) 10 12 D50 (Damen ab 50) 4 12 H80 (Herren ab 80) 1 11
D12 (Damen bis 12) 5 8 H50 (Herren ab 50) 15 18 OffM (Offen Mittel) 6 12
H12 (Herren bis 12) 8 8 D55 (Damen ab 55) 3 12 OffK (Offen Kurz) 10 8