Ungdomsserien och NOK, Tjalve Orienteringsklubb [24/05/2022]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D16 5 13 D10 3 9 NOK-C 19 15
H16 4 13 H10 5 9 NOK-D 26 9
D14 3 10 Mycket lätt 28 9 NOK-E 8 11
H14 7 10 Medelsvår 3 12 Lätt 8 8
D12 6 8 NOK-A 10 26  
H12 5 8 NOK-B 17 19