Snežienky a machri 2021 - Relay, SK Sandberg [07/11/2021]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Mix Offen, whole legs 9 2 Mix 35- 2 common controls 7 8 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BBC 1 11
Mix Offen, common controls 9 32 Mix 35- 3 common controls 6 8 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_ACB 1 11
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_ABC 2 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_CBCB 1 12 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CAA 1 11
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_BCB 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_ACBA 1 12 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BAB 1 11
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_CAA 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_BAAC 1 12 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CCB 1 11
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_CAC 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_CABA 1 12 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_ABC 1 11
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_ACA 3 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_BBAC 1 12 Einzelbahn 3 13
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_BBB 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_ACCB 1 12 Mix Offen 1 common controls 9 10
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_BAC 2 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_BCBC 1 12 Mix Offen 2 common controls 8 10
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_CBB 2 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_CBCA 1 12 Mix Offen 3 common controls 8 10
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_CBA 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_AAAB 1 12 Mix -12, whole legs 1 2
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_BAB 2 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_CBBC 2 12 Mix -12, common controls 1 29
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_ACC 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_ACCA 1 12 Mix -12 1 common controls 1 9
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_CCB 2 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_BAAB 2 12 Mix -12 2 common controls 1 9
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_BAA 2 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_BCAB 1 12 Mix -12 3 common controls 1 9
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_ACB 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_AACA 1 12 Mix -12, Mix -12:Mix -12_AAA 1 9
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_CBC 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_ABCA 1 12 Mix -12, Mix -12:Mix -12_BBC 1 9
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_BBC 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_CCBC 1 12 Mix -12, Mix -12:Mix -12_CCB 1 9
Mix Offen, Mix offen:Mix offen_AAA 1 13 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_BCAC 1 12 Mix -16, whole legs 10 2
Mix 17-, whole legs 22 2 Mix 35-, Mix 35-:Mix 35-_AACB 1 12 Mix -16, common controls 10 23
Mix 17-, common controls 22 38 Mix 50-, whole legs 15 2 Mix -16 1 common controls 10 7
Mix 17- 1 common controls 22 12 Mix 50-, common controls 15 26 Mix -16 2 common controls 10 7
Mix 17- 2 common controls 22 12 Mix 50- 1 common controls 15 8 Mix -16 3 common controls 10 7
Mix 17- 3 common controls 22 12 Mix 50- 2 common controls 15 8 Mix -16, Mix -16:Mix -16_BCA 2 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_CBAC 5 16 Mix 50- 3 common controls 15 8 Mix -16, Mix -16:Mix -16_ABC 2 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_BACB 5 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_AAC 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CAB 2 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_ACBA 5 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CBA 4 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_BBB 3 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_ABAC 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BCB 3 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_ACA 2 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_CACB 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_AAA 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CAC 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_BCBA 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CBC 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CCA 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_ABCA 5 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BBB 1 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_BAB 2 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_BCAB 6 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CAC 1 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_ACC 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_CABC 5 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_ACA 1 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CAA 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_BBCA 2 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CCA 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CCC 3 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_ACAB 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BAC 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_BAA 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_BBAC 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_ABB 3 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_ABB 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_CBCA 4 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CCC 1 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CBB 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_BABC 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BAA 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_AAC 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_CCAB 2 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BBA 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_AAA 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_AABC 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_ACC 3 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_ABA 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_AACB 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CAB 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_AAB 1 10
Mix 17-, Mix 17-:Mix 17-_CCBA 3 16 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BCA 1 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_BCC 1 10
Mix 35-, whole legs 7 2 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_CBB 1 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_CBA 1 10
Mix 35-, common controls 7 26 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_AAB 2 11 Mix -16, Mix -16:Mix -16_BBC 1 10
Mix 35- 1 common controls 7 8 Mix 50-, Mix 50-:Mix 50-_BCC 2 11