Vintercupen etapp 3 / Annandagsloppet, OK Enen [26/12/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Avkortad lång (blå/svart) 6 10 Lätt (vit) 3 5  
Mellan (orange/röd) 6 10 Lång (blå/svart) 11 18