SM, stafett, Segersta OK / Söderhamns OK [22/09/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21, hela sträckor 51 2 H21, 8 9 22 D20, 19 4 17
D21, gemensamma kontroller 51 36 H21, 9 9 21 D20, 20 4 17
D21 1 gemensamma kontroller 51 10 H21, 10 9 22 D20, 21 4 16
D21, 1 6 19 H21, 11 10 21 D20, 22 4 16
D21 2 gemensamma kontroller 51 10 H21, 12 10 21 D20, 23 4 17
D21, 2 6 19 H21, 13 10 23 D20, 24 4 16
D21 3 gemensamma kontroller 49 14 H21, 14 8 22 D20, 25 4 16
D21, 3 6 20 H21, 15 8 21 D20, 26 4 17
D21, 5 5 19 H21, 16 8 22 D20, 27 4 16
D21, 6 5 19 H21, 17 10 21 D20, 28 4 16
D21, 7 5 20 H21, 18 10 21 H20, hela sträckor 66 2
D21, 8 6 19 H21, 19 10 23 H20, gemensamma kontroller 66 33
D21, 9 6 19 H21, 20 9 22 H20 1 gemensamma kontroller 66 9
D21, 10 6 20 H21, 21 9 21 H20, 1 8 18
D21, 11 6 19 H21, 22 9 22 H20 2 gemensamma kontroller 65 9
D21, 12 6 19 H21, 23 9 21 H20, 2 8 18
D21, 13 5 20 H21, 24 9 22 H20 3 gemensamma kontroller 65 13
D21, 14 6 19 H21, 25 9 22 H20, 3 8 19
D21, 15 6 19 H21, 26 8 22 H20, 5 7 18
D21, 16 5 20 H21, 27 8 21 H20, 6 7 18
D21, 17 6 19 H21, 28 8 22 H20, 7 7 19
D21, 18 6 19 D20, hela sträckor 35 2 H20, 8 8 18
D21, 19 6 20 D20, gemensamma kontroller 35 28 H20, 9 8 18
D21, 20 5 19 D20 1 gemensamma kontroller 35 8 H20, 10 8 19
D21, 21 5 19 D20, 1 3 16 H20, 11 7 18
D21, 22 5 20 D20 2 gemensamma kontroller 35 8 H20, 12 7 18
D21, 23 6 19 D20, 2 3 16 H20, 13 7 19
D21, 24 6 19 D20 3 gemensamma kontroller 34 10 H20, 14 8 18
D21, 25 6 20 D20, 3 3 17 H20, 15 8 18
D21, 26 5 19 D20, 5 4 17 H20, 16 8 19
D21, 27 5 19 D20, 6 4 16 H20, 17 6 18
D21, 28 5 20 D20, 7 3 16 H20, 18 6 18
H21, hela sträckor 82 2 D20, 8 4 16 H20, 19 6 19
H21, gemensamma kontroller 82 36 D20, 9 4 16 H20, 20 8 18
H21 1 gemensamma kontroller 82 10 D20, 10 4 17 H20, 21 8 18
H21, 1 9 21 D20, 11 4 17 H20, 22 8 19
H21 2 gemensamma kontroller 82 10 D20, 12 4 16 H20, 23 8 18
H21, 2 9 21 D20, 13 4 16 H20, 24 7 18
H21 3 gemensamma kontroller 82 14 D20, 14 4 16 H20, 25 7 19
H21, 3 9 23 D20, 15 4 17 H20, 26 6 18
H21, 5 10 21 D20, 16 4 16 H20, 27 6 18
H21, 6 10 22 D20, 17 4 16 H20, 28 6 19
H21, 7 10 22 D20, 18 4 16