SLOVAK KARST CUP E4, KOB ATU Kosice [09/08/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
W21E 11 16 M12A 22 8 M50A 36 13
M21E 21 25 W10 8 6 W55A 18 11
W21A 17 13 W10R 14 6 M55A 42 12
W21B 18 10 M10 11 6 W60A 20 11
M21A 24 17 M10R 10 6 M60A 34 11
M21B 18 12 W35A 17 13 W65A 8 7
M20A 8 17 M35A 19 17 M65A 27 9
W18A 13 13 W40A 22 11 W70A 6 7
M18A 15 16 M40A 34 16 M70A 12 11
W16A 12 10 W45A 24 10 M75A 5 11
M16A 27 13 W45B 8 9 Open L 20 10
W14A 33 10 M45A 40 12 N 7 8
M14A 29 10 M45B 9 11 Open S 28 10
W12A 15 8 W50A 25 9