SLOVAK KARST CUP E3, KOB ATU Kosice [10/08/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
W21E 13 16 M12A 23 10 M50A 33 17
M21E 27 24 W10 8 15 W55A 18 15
W21A 17 17 W10R 12 15 M55A 40 17
W21B 17 14 M10 12 15 W60A 18 15
M21A 24 16 M10R 10 15 M60A 35 15
M21B 19 20 W35A 17 16 W65A 8 13
M20A 8 18 M35A 19 18 M65A 24 13
W18A 12 16 W40A 23 15 W70A 7 13
M18A 15 16 M40A 30 16 M70A 11 15
W16A 13 16 W45A 25 14 M75A 5 15
M16A 30 16 W45B 9 13 Open L 18 14
W14A 33 13 M45A 44 20 N 6 10
M14A 29 16 M45B 9 15 Open S 31 12
W12A 15 10 W50A 26 13