SLOVAK KARST CUP E1, KOB ATU KOSICE [09/08/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
W21E 11 16 M12A 23 8 M50A 37 14
M21E 24 21 W10 9 6 W55A 19 8
W21A 17 14 W10R 15 6 M55A 42 14
W21B 17 10 M10 12 6 W60A 19 8
M21A 24 17 M10R 9 6 M60A 31 12
M21B 20 14 W35A 17 11 W65A 8 9
M20A 8 17 M35A 18 17 M65A 25 12
W18A 13 11 W40A 24 12 W70A 6 9
M18A 16 16 M40A 35 16 M70A 12 8
W16A 12 10 W45A 25 10 M75A 5 8
M16A 28 11 W45B 9 12 Open L 17 10
W14A 32 9 M45A 41 14 N 7 8
M14A 29 10 M45B 9 12 Open S 27 9
W12A 15 8 W50A 25 12