British Mixed Sprint Relays, YHOA [04/05/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
1_AIKM 7 19 3_AFG 4 13 5_ADH 1 15
1_AIKN 6 19 3_AFH 3 13 5_ADI 1 15
1_AILM 7 19 3_AFI 2 13 5_AEH 1 15
1_AILN 4 19 3_BDG 3 16 5_AEI 1 15
1_AJKM 4 19 3_BDH 2 16 5_AFG 1 12
1_AJKN 7 19 3_BDI 4 16 5_AFH 1 12
1_AJLM 6 19 3_BEG 3 16 5_AFI 1 12
1_AJLN 7 19 3_BEH 3 16 5_BDG 1 15
1_BCEG 3 17 3_BEI 2 16 5_BDI 2 15
1_BCEH 7 17 3_BFG 4 13 5_BEG 2 15
1_BCFG 8 18 3_BFH 2 13 5_BFG 1 12
1_BCFH 6 18 3_BFI 2 13 5_BFH 1 12
1_BDEG 6 17 3_CDG 2 16 5_BFI 1 12
1_BDEH 8 17 3_CDH 4 16 5_CDH 2 15
1_BDFG 7 18 3_CDI 4 16 5_CEG 1 15
1_BDFH 3 18 3_CEG 1 16 5_CEH 2 15
2_ADG 2 15 3_CEH 2 16 5_CEI 1 15
2_ADH 3 15 3_CEI 4 16 5_CFG 1 12
2_ADI 3 15 3_CFG 2 13 5_CFI 1 12
2_AEG 4 15 3_CFH 2 13 6_A 9 13
2_AEH 5 15 3_CFI 4 13 6_B 9 13
2_AEI 2 15 4_ADG 2 16 6_C 9 12
2_AFG 4 12 4_ADH 3 16 7_ADG 1 15
2_AFH 3 12 4_ADI 2 16 7_ADH 2 15
2_AFI 3 12 4_AEG 3 16 7_ADI 2 15
2_BDG 3 15 4_AEH 1 16 7_AEG 1 15
2_BDH 3 15 4_AEI 2 16 7_AEH 2 15
2_BDI 4 15 4_AFG 4 13 7_AEI 2 15
2_BEG 4 15 4_AFH 2 13 7_AFG 2 12
2_BEH 3 15 4_AFI 2 13 7_AFH 1 12
2_BEI 2 15 4_BDG 2 16 7_AFI 2 12
2_BFG 4 12 4_BDH 2 16 7_BDG 2 15
2_BFH 3 12 4_BDI 2 16 7_BDH 2 15
2_BFI 3 12 4_BEG 2 16 7_BDI 2 15
2_CDG 3 15 4_BEH 3 16 7_BEG 2 15
2_CDH 4 15 4_BEI 2 16 7_BEH 1 15
2_CDI 4 15 4_BFG 3 13 7_BFG 3 12
2_CEG 3 15 4_BFH 3 13 7_BFH 2 12
2_CEH 2 15 4_BFI 2 13 7_BFI 1 12
2_CEI 4 15 4_CDG 2 16 7_CDG 1 15
2_CFG 2 12 4_CDH 4 16 7_CDH 2 15
2_CFH 3 12 4_CDI 2 16 7_CEG 2 15
2_CFI 4 12 4_CEG 2 16 7_CEH 2 15
3_ADG 2 16 4_CEH 2 16 7_CEI 2 15
3_ADH 3 16 4_CEI 4 16 7_CFG 1 12
3_ADI 1 16 4_CFG 1 13 7_CFH 1 12
3_AEG 4 16 4_CFH 1 13 7_CFI 2 12
3_AEH 4 16 4_CFI 3 13  
3_AEI 2 16 5_ADG 1 15