DM Langdistanz 2018 - Hofheim-Langenhain, OLF Mainz [29/09/2018]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Damen Elite 22 20 Herren bis 16 22 16 Damen ab 50 24 12
Herren Elite 33 24 Damen bis 18 22 14 Herren ab 50 50 14
Direkt kurz/leicht 9 8 Herren bis 18 30 19 Damen ab 55 23 12
Direkt kurz/schwer 17 8 Damen ab 19 A lang 11 14 Herren ab 55 54 13
Direkt mittellang/leicht 20 8 Damen ab 19 A kurz 24 8 Damen ab 60 17 9
Direkt mittellang/schwer 18 12 Damen bis 20 10 18 Herren ab 60 28 14
Direkt lang/leicht 4 10 Herren bis 20 14 14 Damen ab 65 9 9
Direkt lang/schwer 6 16 Herren ab 21 A lang 32 14 Herren ab 65 23 14
Damen bis 10 11 6 Herren ab 21 A kurz 34 18 Damen ab 70 5 8
Herren bis 10 16 6 Damen ab 35 10 14 Herren ab 70 12 9
Damen bis 12 18 8 Herren ab 35 16 20 Damen ab 75 3 8
Herren bis 12 20 8 Damen ab 40 14 13 Herren ab 75 14 9
Damen bis 14 36 8 Herren ab 40 17 19 Herren ab 80 9 8
Herren bis 14 38 10 Damen ab 45 22 10  
Damen bis 16 22 10 Herren ab 45 46 16