Haglöfs BAMM 2018 - Etapp 2, Centrum OK/LaplandResorts [18/08/2018]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
BAMM 30 MIX, hela sträckor 62 0 BAMM 50 MIX, BAMM 50 28 10 BAMM 50 HERR, hela sträckor 68 0
BAMM 30 MIX, gemensamma kontroller 62 6 BAMM 50 Motion, BAMM 50 6 10 BAMM 50 HERR, gemensamma kontroller 68 10
BAMM 30 Motion, hela sträckor 22 0 BAMM 70 MIX, hela sträckor 3 0 BAMM 50 DAM, hela sträckor 10 0
BAMM 30 Motion, gemensamma kontroller 22 6 BAMM 70 MIX, gemensamma kontroller 3 11 BAMM 50 DAM, gemensamma kontroller 10 10
BAMM 30 MIX 1 gemensamma kontroller 100 6 BAMM 70 MIX 1 gemensamma kontroller 2 11 BAMM 50 HERR 1 gemensamma kontroller 106 10
BAMM 30 Motion 1 gemensamma kontroller 32 6 BAMM 70 MIX, BAMM 70 2 11 BAMM 50 DAM 1 gemensamma kontroller 14 10
BAMM 30 MIX, BAMM 30 100 6 BAMM 30 HERR, hela sträckor 30 0 BAMM 50 HERR, BAMM 50 106 10
BAMM 30 Motion, BAMM 30 32 6 BAMM 30 HERR, gemensamma kontroller 30 6 BAMM 50 DAM, BAMM 50 14 10
BAMM 50 MIX, hela sträckor 21 0 BAMM 30 DAM, hela sträckor 42 0 BAMM 70 HERR, hela sträckor 21 0
BAMM 50 MIX, gemensamma kontroller 21 10 BAMM 30 DAM, gemensamma kontroller 42 6 BAMM 70 HERR, gemensamma kontroller 21 11
BAMM 50 Motion, hela sträckor 5 0 BAMM 30 HERR 1 gemensamma kontroller 44 6 BAMM 70 HERR 1 gemensamma kontroller 32 11
BAMM 50 Motion, gemensamma kontroller 5 10 BAMM 30 DAM 1 gemensamma kontroller 70 6 BAMM 70 HERR, BAMM 70 32 11
BAMM 50 MIX 1 gemensamma kontroller 28 10 BAMM 30 HERR, BAMM 30 44 6  
BAMM 50 Motion 1 gemensamma kontroller 6 10 BAMM 30 DAM, BAMM 30 70 6