ÍM Mannschaft Gutenbrunn, OLT Transdanubien [10/06/2018]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Offen 18 29-32 Damen -10 5 9 Damen 19- 5 37-39
Einzel Lang 7 21 Herren -14 5 20 Herren 40- 8 38
Einzel Kurz 14 13 Damen -14 3 15 Damen 40- 6 28-29
Family 6 9 Herren -18 8 33-34 Herren 50- 12 33-34
Neulinge 3 9 Damen -18 4 29 Damen 50- 6 23-24
Herren -10 1 9 Herren 19- 10 45 Herren 60- 6 27