Nds. Meisterschaften Lang-OL 2017, SC Klecken [13/08/2017]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
H21AK 10 15 D14 2 11 D55 14 11
H21AL 20 20 H14 6 11 H55 25 13
H20 6 20 D12 6 7 D65 7 8
D19AK 9 16 DH10 5 8 H65 17 11
D19AL 9 15 DH10b 5 8 H75 6 8
D18 8 15 D35 10 13 OK 7 7
H18 4 15 H35 7 20 OM 6 11
D16 8 16 D45 18 16  
H16 5 15 H45 28 17